Boşanma Hukuku Nedir? Neleri Kapsar?

Boşanma Hukuku, Eşlerin Boşanması, Ortak Çocukların Velayetinin Paylaşılması, Nafaka Yükümlülüğü ve Eşler Arasında Mal Paylaşımı Davaları ile bu davaların usul ve esaslarını kapsayan hukuk dalıdır.


Boşanma Hukuku Avukatı Kimdir?

boşanma hukuku avukatı

Boşanma Hukuku Avukatı, Boşanma Avukatı gibi tanımlar hukuken var olmayıp halk dilinde, Boşanma Hukuku ve Aile Hukuku, Nafaka, Velayet ve Mal Paylaşımı gibi hukuki konularda deneyimli ve uzman boşanma avukatlarını ifade etmek için kullanılan sıfatlardır.

Diğer tüm hukuk davalarında olduğu gibi Boşanma Hukuku davalarında Boşanma Avukatı tutmak zorunlu olmasa da 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yargılama usul ve esasları hukukçu olmayan kişilerin anlaması ve davayı kusursuz şekilde takip etmesi için fazla karmaşıktır.

Boşanma Hukukunun alanına giren davalar günlük hayatımıza direkt müdahale eden ve hayatımızın geri kalanını ve hayat kalitemizi etkileyen konular olduğu için hak kaybına uğramamanız ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmeniz için uzman bir Boşanma Avukatının yardımından faydalanmanız şiddetle tavsiye edilmektedir.

Avukat Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Osmaniye’de Boşanma Avukatı olarak sizlere hizmet sunmaktadır.


Dava Çeşitleri

Boşanma davaları iki çeşit olup çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır.

 • Çekişmeli Boşanma Davaları
  • Şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle genel sebeplerle açılan boşanma davası (MK m.166),
  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (MK m.161),
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası (MK m.162),
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası (MK m.163),
  • Terk sebebiyle boşanma davası (MK m.164),
  • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).

Çekişmeli boşanma davaları tarafların önceden anlaşmadığı, eşlerden birinin diğerine ayrılmak için dava açtığı boşanma türüdür. Bu boşanma davası türünde ortada boşanmak için bir sebep olduğu ortaya sürülerek eldeki deliller ile bu sebep mahkeme önünde ispatlanmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası sebepleri Genel Boşanma Sebepleri ve Özel Sebepler olarak ikiye ayrılır.

Genel boşanma sebepleri, sadakatsizlik, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliliğinin gerektirdiği görevleri yerine getirememe, sözlü şiddet, fiziksel şiddet, karakter kişilik uyuşmazlığı veya eşlerin birbirine olan güveni sarsıcı davranışlar türündeki bütün sebepler olabilir.

Özel boşanma sebepleri, genel boşanma sebeplerine göre sınırlı olup sınırları medeni Kanun çerçevesinde kesin olarak belirlenmiştir.

Bu sebeplere aldatma, akıl hastalıkları, terk edilme, hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve onursuz yaşama sebepleri girer.

Çekişmeli boşanma davalarında eşler arasındaki anlaşmazlık ne olursa olsun davanın aşağıda sayılan kanun maddelerinden birine dayandırılması zorunludur. Bunlar dışında bir hukuki dayanakla boşanmaya yasal imkân bulunmamaktadır.

Bu süreç sırasında birçok dava gibi avukat tutmanız zorunlu olmasa da yerine getirilmesi gereken ve yerine getirilmediği takdirde hak kaybına uğramanıza neden olabilecek birçok prosedür olduğundan alanında uzman bir Boşanma Avukatı tutmanız davadan elde etmeyi umduğunuz menfaatin gerçekleşmesi için şiddetle önerilir.

Bu dava türünde eşler ortak rıza ile boşanma konusunda anlaşmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi mahkemelerimizde hiçbir boşanma davası boşanmaya yeterli bir sebep yoksa olumlu sonuçlandırılamaz.

Anlaşmalı boşanma davalarının sebebi ise iki tarafın boşanmaya karar vermesidir, boşanmaya karar verilmiş ise o evliliğin temelleri çoktan sarsılmış demektir.

Bir boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası sayılması için bazı gereksinimleri yerine getirmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmak için öncelikle eşlerin evliliğin 1 yılı aşkın süredir devam ediyor olması gerekmektedir.

Tarafların dava öncesinde boşanma hususunda anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Taraflardan birinin boşanma davasını açması ve diğerinin davaya itiraz etmemesi gerekmektedir.

Tarafların dava öncesinde çocukların velayeti, nafakası ve ortak malların paylaşılması konusunda karşılıklı olarak anlaşıp, uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanan protokol belgesini imzalamış olmaları gerekmektedir.

Bunları yaptıktan sonra mahkeme günü mahkeme salonunda hazır durumda olup, boşanma işlemine hiçbir baskı altında kalmadan karar verdiklerini hakime söylemeleri gerekmektedir. Bütün bu prosedürler yerine getirilirse anlaşmalı boşanma davaları çok hızlı bir şekilde sonuçlanır.

boşanma avukatı


Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Boşanma Hukukunun alanına giren davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı küçük adliyelerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapacaktır.

Boşanma davalarında 6100 Sayılı Hukuku Muhakemeleri Kanunu uyarınca genel yetkili mahkeme davanın karşı tarafının ikamet ettiği yer mahkemesidir. Ancak Aile Hukukunda özel yetkili mahkeme olarak eşlerden birinin yerleşim yerindeki mahkeme ve eşlerin son kez 6 ay bir arada yaşadığı yerdeki mahkemeler de özel olarak yetkilidir. Tercihen bu seçenekler arasından size en yakın mahkemede davayı açmanız sizin lehinize olacaktır.

Uzman bir Boşanma Hukuku Avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır. Boşanma Hukuku davalarında detaylı bilgi edinmek için Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Menü