Miras Hukuku Nedir? Neleri Kapsar?

Miras  Hukuku ölüme bağlı tasarruflar olarak adlandırdığımız, vasiyetname düzenleme, bağışlama, mirasçı tayin etme, mirastan yoksun bırakma gibi işlemler ile; miras bırakanın ölümünden sonra, mirasın mirasçılar arasında paylaşılması ve borçlarının ödenmesini kapsayan hukuk dalıdır.


Miras Hukuku Avukatı Kimdir?

Miras Hukuku Avukatı, Miras Avukatı hukuk sistemimizde karşılığı olmayan kavramlar olsa da halk arasında Miras Hukuku alanında tecrübeli ve uzman avukatları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Tüm diğer hukuk davalarında olduğu gibi Miras Hukuku davalarında avukat tutmak zorunlu olmasa da 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yargılama usul ve esasları hukukçu olmayan kişilerin anlaması ve davayı kusursuz şekilde takip etmesi için fazla karmaşıktır.

Miras Hukukunun ele aldığı konular günlük hayatımıza direkt müdahale eden ve hayatımızın geri kalanını şekillendiren konular olduğu için hak kaybına uğramamanız ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmeniz için uzman bir Miras Hukuku Avukatının yardımından faydalanmanız şiddetle tavsiye edilmektedir.

miras avukatı


Dava Çeşitleri Nelerdir?

 • Veraset İlamı

Veraset ilamı miras bırakanın yasal mirasçılarını gösteren resmi belgedir. Veraset ilamını mirasçılardan herhangi birisi mahkemeden veya noterden talep ederek alabilir. Miras bırakan adına kayıtlı motorlu taşıtlar ve tapuların devri için veraset ilamı zorunlu belgelerden birisidir.

 • Nüfus Kayıt Düzeltim Davası

Cumhuriyetin kökenleri henüz yeni olduğu ve okuma yazma oranlarının nispeten 20.yüzyılda artmış olması nedeniyle bir veya iki nesilden daha eski atalarımız ve akrabalarımızla aramızda nüfusta bağ görünmeyebilmektedir. Böyle bir durumda nüfus kaydının düzeltilerek muris ile aramızda bağ kurulması için dava ikame etmek gerekebilmektedir. Eski nüfus kayıtlarının incelenerek, 1900’lü yıllarda vefat etmiş murisleriniz ile aranızda nüfusta bağ kurulması için açılan bu dava hukukçu olmayan kişilerin anlaması ve yürütmesi için karmaşık ve zor gelebilir. Alanında uzman bir Miras Avukatı için bu tür davalar nispeten kolayca halledilebilir davalardır.

 • Tapu Kayıt Düzeltim Davası

Cumhuriyetin kökenlerinin henüz yeni olması, tapulama ve kadastro ölçümlerinin nispeten 20.yüzyılda hız kazanmış olması nedeniyle atalarınız ve miras bırakanlarınızın 2000 yılından önce satın aldığı ettiği veya kadastro esnasında adına tapulanan taşınmazların tapu kaydında murisin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve başkaca kimlik bilgileri yanlış kaydedilmiş olabilmektedir. Bu durumda mirasçılık belgesi alınmış olmasına rağmen, miras kalan tapuyu mirasçılar arasında paylaşmak mümkün olmayabilmektedir. Bunun için Tapu Kayıt Düzeltim Davası açılarak tapu kaydındaki yanlış kimlik bilgilerinin mahkeme kanalıyla düzeltilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dava hukukçu olmayan kişilerin anlaması ve yürütmesi için karmaşık ve zor gelebilir. Alanında uzman bir Miras Avukatı için bu tür davalar nispeten kolayca halledilebilir davalardır.

 • Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Davaları
 • Veraset İlamı
 • Veraset İlamının İptali
 • Tapu Kayıt Düzeltim Davası
 • Nüfus Kayıt Düzeltim Davası
 • Terekenin Tespiti ve Paylaşılması
 • Miras Nedeniyle Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şuyu davası)
 • Mirasın Reddi Davası
 • Terekeye Temsilci Atanması Davası

Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Miras Hukukunda dava çeşitlerine göre farklılık göstermekte olsa da genel görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Sulh Hukuk Mahkemesi bulunmayan adliyelerde Asliye Hukuk Mahkemesi Sulh Hukuk Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapacaktır.

Miras Hukukunda yetkili mahkeme murisin son kez ikamet ettiği yerdeki mahkemedir.

Ancak istisna olarak dava Tapu Tescili ile ilgili bir dava ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacak, Yetki ise 6100 Sayılı HMK uyarınca kesin yetki kuralı nedeniyle taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olacaktır.

Uzman bir Miras Avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır. Miras Hukuku davalarında detaylı bilgi edinmek için Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Menü