Bilişim Hukuku Nedir? Neleri Kapsar?

Gelişen teknoloji ve bilgisayar sistemleri, internetin gelişimi ile birlikte vites yükselterek modern toplumda önemli yer tutmaya başlamıştır. Türkiye’de yaşayan bireyler günde ortalama 4 saatini bilgisayar, tablet veya telefon başında geçirmektedir.

Sosyal medya ve internet kullanımı son yıllarda, bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde artmış, internet bankacılığı, e-ticaret gibi teşebbüsler ve işletmeler de internet ortamına taşınmıştır.

Teknoloji ve internetin bu denli yaygın kullanımı internet üzerinden işlenen suçların da çeşit ve yöntemlerini arttırmıştır. İnternet üzerinden işlenen bu suçlarla mücadele adına geliştirilen yasal düzenlemeleri içeren hukuk dalına Bilişim Hukuku adı verilmiştir.


Bilişim Sistemi Nedir?

Türk Ceza Kanunu’na göre Bilişim Sistemleri “Verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sistemler.” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre her neviden bilgisayar, telefon ve tablet ile server cihazları ile sabit harddiskler ve taşınabilir usb disklere varana kadar bir çok elektronik cihaz bilişim sistemi sıfatına sahiptir. İnternet siteleri ve yazılımsal olarak her neviden yazılım, ticari işletme muhasebe programı ile yeri geldiğinde bir excell tablosu dahi bilişim sistemi olarak kabul görmektedir.


Bilişim Hukuku Avukatı Kimdir?

bilişim hukuku avukatı

Bilişim Hukuku Avukatı, Bilişim Suçları Avukatı, Bilişim Avukatı, İnternet Suçları Avukatı gibi kavramlar hukuken var olmayıp halk arasında Bilişim Hukuku alanına giren suçlar ve Bilişim Hukuku alanında uzman avukatları ifade etmek için kullanılan sıfatlardır.

Her ne kadar günlük hayatımızın bir parçası olması nedeniyle sosyal medya ve internet kullanımı hakkında ileri düzey bilgi sahibi olsak da Bilişim Hukuku kuralları ve Ceza Kanunları hukukçu olmayan kişilerin anlaması ve davayı kusursuz takip etmesi için fazla karmaşıktır.

Bilişim Hukukunun ele aldığı konular özel hayata dair kişisel veriler, ticari sırlar gibi hassas ve günlük hayatımıza direkt müdahale eden konular olduğu için hak kaybına uğramamanız için Bilişim Hukukunda uzman bir avukatın yardımından faydalanmanız şiddetle tavsiye edilmektedir.


Dava Çeşitleri Nelerdir?

Bilişim Hukuku Suç ve Davaları Türk Ceza Kanununda suç olarak sayılanlar ve bilişim sistemleri araç olarak kullanılarak işlenen suçlar ile Fikri ve Sinai Haklar Kanununda sayılan suçlar olarak ayrım göstermektedir.

 • Bilişim Suçları Nelerdir?
  • Bilişim sistemine girme (TCK madde 243)
  • Bilişim Sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK madde 244)
  • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK madde 245)
 • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenebilecek Suçlar Nelerdir?
  • Bilişim Sistemleri Kullanarak Dolandırıcılık
  • Bilişim Sistemleri Kullanarak Sahtecilik
  • Bilişim Sistemleri Kullanarak Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Şekilde Ele geçirme ve Yayma
  • Bilişim Sistemleri Kullanarak Hakaret ve Tehdit
  • Eser Sahibinin İzni Olmadan Eserin Umuma Arzedilmesi ve Yayımlanması Suçu
  • Bilgisayar Programlarına Dair Fikri Mülkiyet Suçlar (Hackleme, Crackleme)
  • Tanınmış Bir Kimsenin Adını Kullanarak Eser Çoğaltma, Dağıtma ve Yayımlama Suçu
  • Başkasına Ait Esere Kendi Eseri Olarak ‘Ad Koyma’ Suçu
  • Kaynak Göstermeme veya Yanıltıcı, Yetersiz Kaynak Gösterme Suçu
  • Alenileşmemiş Bir Eserin Muhtevası Hakkında Kamuoyuna Açıklamada Bulunma Suçu

Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Ceza davaları ve Tazminat davaları açısından görevli ve yetkili mahkemelerde ikili bir ayrıma gitmek gerekmektedir. Aynı şekilde Fikri Mülkiyet Hukukunun alanına giren konularda özel görevli mahkemeler bulunmaktadır.

 • Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş bilişim suçları konusunda genel görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.
 • Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen diğer suçlardan dolayı uğranan zarar tazminatları için genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir
 • Fikri ve Sinai Haklar Kanununda düzenlenmiş suçlar hakkında yapılan yargılamalarda Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi görevlidir. Suçun meydana geldiği yerdeki adliyede Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesinin bulunmaması halinde suç hakkında Asliye Ceza Mahkemesi yargılama yapacaktır.
 • Bununla birlikte Fikri ve Sinai Haklar Kanunundaki marka, patent, faydalı model veya eser ve sahipliği hakkında bir ihlalden kaynaklı tazminat davalarında Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır.
 • Suçun veya İhlalin meydana geldiği yer adliyesinde Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi bulunmaması durumunda uyuşmazlık hakkında Asliye Hukuk Mahkemesi yargılama yapacaktır.

5271 Sayılı CMK ve 6100 Sayılı HMK Yetki Kuralları gereği suçun işlendiği veya ihlalin gerçekleştiği yer mahkemeleri yetkili mahkemelerdir. Uzman bir Bilişim Hukuku Avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır.

Bilişim Hukuku davalarında detaylı bilgi edinmek için Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Menü