Tazminat Hukuku Nedir? Neleri Kapsar?

Tazminat Hukuku, hukukun öznesi olan kişinin hak ve menfaatlerinin üçüncü kişi ve kurumlar tarafından zedelenmesi sonucunda bu zararın giderilmesi ve ödenmesini kapsayan hukuk dalıdır.

Tazminat Hukukunda oldukça geniş bir konu yelpazesi ile karşı karşıya kalmaktayız. Haksız gözaltı tazminatlarında olduğu gibi kamu hukukunu ilgilendiren konular da tazminat hukukunun alanına girer. Yine haksız fiil, bedensel yaralanma, iş kazası, trafik kazası, komşuluk hukuku tazminatları gibi konular da Tazminat Hukuku içerisinde yer almaktadır.

Sözleşmeye aykırılık tazminatı olduğu gibi adam çalıştıranın sorumluluğu, mal sahibinin sorumluluğu gibi farklı kanunlarda düzenlenen özel hukuk konuları da bu hukuk dalının konusudur.


Tazminat Hukuku Avukatı Kimdir?

tazminat avukatı

Tazminat Hukuku Avukatı, Tazminat Avukatı gibi kelimeler hukuk sistemimizde geçerliliği olan kavramlar değiller ise de halk arasında Tazminat davalarında tecrübeli avukatları ifade etmek için yaygın kullanılan sıfatlardır.

Tazminat Hukukunun ele aldığı konular günlük hayatımıza direkt müdahale eden ve hayatımızın geri kalanını şekillendiren konular olduğu için hak kaybına uğramamanız ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmeniz için uzman bir avukatın yardımından faydalanmanız şiddetle tavsiye edilmektedir.

Avukat Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Osmaniye’de Tazminat Avukatı olarak sizlere hizmet sunmaktadır.


Dava Çeşitleri Nelerdir?

Hukukumuzda her hukuk dalında çeşitli tazminat davaları bulunmaktadır. Tazminat Hukukunun alanına giren başlıca davalar aşağıda listelendiği gibidir.

 • Trafik Kazası Tazminatları
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
  • Manevi Tazminat
  • Cenaze Masrafları
  • Tedavi Masrafları
  • Geçici İş Göremezlik Tazminatı
  • İş Gücü Kaybı Tazminatı
  • Araç Maddi Hasar Tamirat Bedeli
  • Araç Değer Kaybı Tazminatı
  • Araç Hurda Bedeli
  • Araç Pert Bedeli
 • İş Kazası Tazminatları
  • Geçici İş Göremezlik Tazminatı
  • İş Gücü Kaybı Tazminatı
  • Ekonomik geleceğin sarsılması tazminatı
 • Malpraktis Tazminatları
  • Maddi Tazminat
   • Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı
   • Maluliyet Tazminatı
   • Tedavi Masrafları
   • Cenaze Masrafları
   • Destekten yoksun kalma tazminatı
  • Manevi Tazminat
 • Gayrimenkul Hukuku Tazminatları
  • Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı)
 • Sözleşmeye Aykırılık Tazminatları
  • Menfi Zarar Tazminatı
  • Müspet Zarar Tazminatı
  • Cezai Şart Tazminatı
 • Haksız Fiil Tazminatı
 • Haksız gözaltı, Tutukluluk, Adli Kontrol Tazminatları (CMK 141)
 • Ruhsal ve Bedensel Bütünlüğün Bozulmasından kaynaklanan Tazminat Davaları

Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Tazminat Hukukunun alanına giren davalarda görevli mahkeme genel görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Açılacak davanın özelliğine göre husumet yöneltilen bir sigorta şirketi bulunmakta ise Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olacaktır. Asliye Ticaret Mahkemesinin bulunmadığı adliyelerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapacaktır.

Tazminat davalarında 6100 Sayılı Hukuku Muhakemeleri Kanunu uyarınca genel yetkili mahkeme davanın karşı tarafının ikamet ettiği yer mahkemesidir. Ancak Trafik Kazası Hukukunda özel yetkili mahkeme olarak kazanın meydana geldiği yer, zarara uğrayan tarafın ikamet adresi veya davanın karşı taraflarının ikamet adresleri ile sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Bu seçenekler arasından size en yakın mahkemede davayı açmanız elbette ki sizlerin lehinedir.

Uzman bir Tazminat Avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır. Tazminat Hukuku davalarında detaylı bilgi edinmek için Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Menü