Büromuz Türkiye’de Osmaniye ili Merkez ilçesinde kurumsal misyon ve vizyon ilkeleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

Kurumsal Misyon

Müvekkillerin haklarına mümkün olan en hızlı ve en risksiz şekilde ulaşması prensibi hukuk büromuzun ilk prensibidir. Uyuşmazlıkların çözülmesi, genel olarak yüksek mahkemelerin inceleme süreçleri nedenleriyle uzamaktadır.

Buna rağmen yargılama aşamasındayken her iki taraf için de hukuka uygun sonucun hedeflenmesi, istinaf ya da temyiz üst mahkemelerinde kararların bozularak ya da kaldırılarak gelmesini engellemekte, yargılamanın uzamasına ve hak ve menfaat kayıplarının meydana gelmesinin önüne geçmesine yardımcı olmaktadır.

Türk Hukuk sisteminde yargılama, tez, antitez ve sentez’in ifadesi olan “iddia”, “savunma” ve “yargı” aşamalarından ve paralel olarak da taraflarından oluşmaktadır. Bu niteliği nedeniyle yargılamanın ne kadar kısa ya da uzun süreceği bu üç yönlü yargılama makamlarının ve hatta kalem personellerinin hızına ve deneyimine bağımlıdır!

Buna karşılık yargılamanın kısa sürmesinin en uygun hak arama yolu olduğunun bilincinde olarak bütün iş ve işlemlerde yargılamanın kısa sürmesini sağlayacak önlemler ve inisiyatifler değerlendirilmektedir.

Bu anlamda takip edilen dava ve işlerin hızlı bir şekilde çözülmesi için, seçenekler arasındaki, en hızlı, en az masraflı ve en adil çözüm yolu makul yol olarak müvekkilimize öncelikli tavsiye olarak bildirilmektedir. Yine de kimi dosyalarda bazen en adil çözüme en uzun süren yol ile ulaşılabileceği zorunluluğunun doğabileceğinin bilinmesi önemlidir.

Dosyaların mümkün olan en hızlı şekilde sonuçlanması için, öncelikle İstanbul ve Ankara olmak üzere, İzmir, Adana, Konya gibi büyük şehirlerdeki ortaklıklarımızla yurt genelindeki tüm adliyelere fiili erişimimiz mevcuttur. Bu sayede müvekkillerimiz için organizasyon, maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.

Kurumsal Vizyon

Müvekkilin ihtiyacına en uygun hukuki sonuca ulaşılabilmesi her şeyden önce hukuksal içerikle kazanılmış doğru vizyona bağlıdır. Her dava ve dosyada doğru bir vizyon geliştirmek ve strateji oluşturmak için güncel mevzuat, Yargıtay Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri ( İstinaf ) Kararları, doktriner ve disipliner gelişmeler ve akademik makaleler büromuz avukatları ve personelleri tarafından takip edilmektedir. Sonuç olarak her işlem ve davada yargıdaki güncel uygulama baz alınmaktadır.

Büromuz tecrübeli ve uzman kadrosuyla, Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek İlkeleri, Türk Borçlar Kanunu ve Avrupa Birliği müktesebatında gösterilen genel ilkelere uygun olarak müvekkillerin haklarının en üst düzeyde korunmasını sağlamak üzere çalışmaktadır.

Ofisimizin Kuruluşu ve kurucusu ile ilgili daha fazla bilgi almak için Hakkımızda sayfamızı ziyaret etmenizi rica ederiz.

Menü