İş Hukuku Nedir?

İşçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve ödevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdır.

İş Hukuku kuralları işçinin koşul ve şartlarını temel düzeyde koruma altına almakta olup, bu yasa hükümlerinin aksi yönünde sözleşme yapılması ancak işçinin lehine olacak şekilde sözleşmelerle mümkündür. İşçinin çalışma saatleri, özlük hakları ve ücretleri işçinin lehine olacak şekilde düzenlenebilir. Ancak İşçinin koşullarını ağırlaştıracak veya haklarından feragat ettirecek sözleşmeler hükümsüz ve geçersiz olacaktır.


İş Hukuku Avukatı Kimdir?

İş ve İşçi Hukuku Avukatı, ya da İş Davası Avukatı, İş Mahkemesi Avukatı, İşçi Avukatı ve İş Avukatı gibi ifadeler halk arasında iş hukuku alanında deneyimli avukatları ifade eden sözcüklerdir.

Diğer tüm hukuk davalarında olduğu gibi İş Hukuku davalarında avukat tutmak zorunlu olmasa da 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yargılama usul ve esasları hukukçu olmayan kişilerin anlaması ve davayı kusursuz şekilde takip etmesi için fazla karmaşıktır.

İş Hukukunun ele aldığı konular iş hayatımıza direkt müdahale eden ve hayatımızın geri kalanını ve kariyerimizi şekillendiren konular olduğu için hak kaybına uğramamanız ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmeniz için uzman bir İş Hukuku Avukatının hukuki birikiminden faydalanmanız şiddetle tavsiye edilmektedir.

işçi avukatı


Dava Çeşitleri Nelerdir?

 • Kıdem Tazminatı

İşverenin hizmetinde çalışan işçi bir yıllık kıdem süresini doldurması ile bir brüt maaş değerinde kıdem tazminatına hak kazanır, bir yıldan küsuratlı artan süreler Brüt maaşın 365 e bölünerek gün sayısı ile çarpılması ile ücretlendirilir.  İşçinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun kıdem tazminatı 2021 yılı ikinci yarısı için tavan 8.284,51 TL’dir. Bu durumda işçinin aylık maaşı 10.000TL olsa dahi 2021 yılı için kıdem tazminatı 8.284,51 TL olarak hesaplanacaktır.

 • İhbar Tazminatı

4857 Sayılı İş Kanunu düzenlemeleri gereğince eğer İşçinin veya işverenin iş sözleşmesini feshetme sebebi Kanunun 24. ve 25. maddelerinde sınırlı sayıda sayılan derhal fesih hakkı tanıyan bir sebebe dayanmıyorsa iş sözleşmesini feshederken karşı tarafa süre tanımak zorundadır.

Bu süreyi tanımayan taraf karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek durumunda kalır. Bu süreler aşağıdaki gibidir.

İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki hafta,

 1. b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört hafta,
 2. c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı hafta,
 3. d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için sekiz hafta

İş sözleşmesini sonlandırırken karşı tarafa süre verip feshetmek yükümlülüğü iş akdini fesheden tarafta olduğundan, işten kendisi ayrılan işçinin ihbar tazminatı alma hakkı yoktur. Uzman bir İş Hukuku Avukatına danışmanız halinde ihbar tazminatı hak edip etmediğiniz konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır.

 • Fazla Mesai Ücreti

4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre haftalık çalışma saati 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai çalışmalarıdır. Fazla mesai çalışmaları normal gün ve saatler için saatlik ücretin 1.5 ile çarpımı ile hesaplanır, Resmi tatil ve Ulusal Bayram günleri ve Hafta Tatili Günlerinde yapılan fazla mesai çalışmalar saatlik ücretin 2 ile çarpımı ile hesaplanır,

Hafta tatili, Dini Bayram veya Resmi Tatil Günlerinde işçi 1 saat dahi çalışsa bir günlük ücreti %50 zamlı olarak hak etmektedir.

 • Hafta Tatili Ücreti

Hafta tatili işçinin diğer günler çalışmış olması nedeniyle haftanın bir günü en az 24 saat istirahat hakkıdır. İşçi hafta tatili yapmadan haftanın 7 günü çalışıyorsa bu çalışmasından dolayı ek ücrete hak kazanır. Hafta tatili sayılan 24 saatlik istirahat süresi içerisinde işçi 1 saat dahi çalıştığı takdirde işçi bir tam gün mesai ücretine %50 zamlı şekilde hak kazanır. Bu durumda hafta tatilinde çalışan işçi 2.5 günlük ücret hakkı doğmaktadır.

 • Yıllık İzin Ücreti

4857 Sayılı İş Kanunu 53.md uyarınca

 • 5 yıldan az kıdemi olan işçinin 14 gün
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az kıdemi olan işçinin 20 gün
 • 15 yıldan fazla kıdemi olan işçinin 26 günden

Az olmayacak şekilde yıllık izin hakkı vardır.

Yıllık İzin hakkını kullanmasına izin verilmeyen işçiler için izin kullanmayıp çalışmış olmasından kaynaklı yıllık izin ücretini iş akdinin feshedilmesinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı içerisinde parasal olarak isteyebilir.

 • İşçi Alacağı Davaları
  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Fazla Mesai Ücreti
  • Yıllık İzin
  • Ubgt Ücreti
  • Agi Ücreti
  • Ayrımcılık tazminatı
 • Tespit Davaları
  • Hizmet tespit davası
  • İşe iade davası
  • Prime esas gerçek ücretin tespiti davası
  • İşten Çıkış Kodunun Değiştirilmesi Davası
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davaları
  • İş Kazası
   • Maddi Tazminat Davası
   • Manevi Tazminat Davası
   • Geçici İş Gücü Kaybı Davası
   • Meslekte İş Gücü Kaybı Davası (Kalıcı Maluliyet)
  • Meslek Hastalığı
   • Maddi Tazminat Davası
   • Manevi Tazminat Davası
   • Geçici İş Gücü Kaybı Davası
   • Meslekte İş Gücü Kaybı Davası (Kalıcı Maluliyet)

İşsizlik Maaşının Şartları Nelerdir?

işsizlik maaşı şartlarıİşsizlik Maaşı Sgk tarafından işini kaybeden kişilere yapılan maddi yardımlardır. İşsizlik maaşını hak etmenin şartları aşağıdaki gibidir.

 • İşten kendisi ayrılmamış olmak,
 • İşverenin iş sözleşmesini sonlandırma sebebinin yüz kızartıcı veya işçinin kıdem tazminatı almasına imkân vermeyen bir sebep olmaması,
 • İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün sigortalı çalışmak,
 • İş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

 


Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

İş Hukukunun alanına giren davalarda görevli mahkeme İş Mahkemesi’dir. İş Mahkemesinin bulunmadığı küçük adliyelerde Asliye Hukuk Mahkemesi İş Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapmaktadır.

Yetkili mahkeme işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir. İşyerinin bulunduğu yer mahkemesi dışında işverenin faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler de özel yetkilidir.

Uzman bir İş Hukuku Avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır. İş Hukuku davalarında detaylı bilgi edinmek için Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Menü