Ceza Hukuku Nedir? Neleri Kapsar?

Yaşamsal faaliyetlerin karşılanabilmesi için insanların topluluk halinde yaşamaya ihtiyaçları vardır. Her insan spesifik bir yapıda olması nedeniyle bir arada yaşamak konusunda aynı üstün performansı gösteremeyebilir. Nitekim bir arada yaşayan insanlar arasında birtakım çatışmalar ve uyuşmazlıklar yaşanması da kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gibi aksaklıklar ise toplumsal barışı tehdit eder niteliktedir. Toplumsal aksaklıkların önüne geçilmesi ise ancak bir yaptırım uygulanmasıyla olur. Uygulanan bu yaptırımlara ceza adı verilir.

Ceza hukuku, topluluk halinde yaşamanın bizlere sunmuş olduğu toplumsal düzene karşı hangi davranışlara yaptırım uygulanması gerektiğini düzenler. Ceza hukukunun temel unsurları “suç” ve “yaptırım”dır.


Ceza Avukatı Kimdir?

Literatürde ceza avukatı veya ağır ceza avukatı şeklinde bir tanımlama yoktur. Yasa gereği avukatlık mesleğinde branşlara ayrılma ya da kategorilendirme de mümkün değildir fakat; halk dilinde ceza davalarına giren avukatlar ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı olarak yer etmiştir.

Halk dilindeki ceza avukatı, soruşturmalarda şüphelileri savunan, ceza davalarına giren, suçlu ya da mağdur olan müvekkilinin kanunlar üzerindeki özgürlük haklarını savunmakla yükümlü avukatlardır.

ceza avukatı


Savunma Hizmeti Sunduğumuz Ceza Davası Türleri

 • Yalan tanıklık
 • Yağma
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti
 • Terör Örgütü Üyeliği
 • Tehdit
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak
 • Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi
 • Ruhsatsız Silah Taşıma
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
 • Müstehcenlik
 • Mala Zarar Verme
 • Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Şekilde Ele Geçirme ve Yayma
 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Kaydedilmesi
 • Kasten Yaralama
 • Kasten Öldürme
 • İftira
 • Hırsızlık
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
 • Haksız Arama
 • Hakaret
 • Görevi Kötüye Kullanma
 • Göçmen Kaçakçılığı
 • Fuhuş
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması
 • Cumhurbaşkanına Hakaret
 • Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
 • Bilişim Sistemine Girme
 • Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Ceza Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza mahkemeleridir.


Ağır Ceza Mahkemeleri

Her ilde mutlaka bir ağır ceza mahkemesi bulunur ve bu mahkemeler bulunduğu ilin adı ile anılır. örneğin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Ağır Ceza Mahkemesi vb. Ağır ceza mahkemeleri ilk derecedeki yargı faaliyetlerini yürütür. Ağır ceza mahkemesinde verilmiş olan kararlar öncelikle bölge adliye mahkemelerinde ardından Yargıtay’da incelenebilir.


Asliye Ceza Mahkemeleri

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına girmeyen diğer tüm yargılama faaliyetleri Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yürütülür. Her ilde ve ilçe merkezinde asliye ceza mahkemesi kurulmuştur. Asliye ceza mahkemeleri de ağır ceza mahkemelerinde olduğu gibi kurulduğu ilin adı ile anılır. Örneğin Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi, Adana Asliye Ceza Mahkemesi vb.

Ayrıca ceza yargılamaları çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde de yürütülmektedir.

Menü