Gayrimenkul Hukuku Nedir? Neleri Kapsar?

Tapuya kayıtlı olan veya olmayan arsa, arazi ile konut veya işyerlerinin mülkiyeti, devri, imarı, kiralanması, kamulaştırılması, kat mülkiyetine konu olması, tapu kayıtlarının hukuka uygun şekilde tutulması ile tapu kaydındaki hataların düzeltilmesi gibi birtakım davalarla toprak parçası ve yapıyı konu alan her türlü dava Gayrimenkul Hukuku’nun Kapsamındadır.

Gayrimenkul Hukuku, kat mülkiyetine konu olan yerlerde komşuluk hukuku ile kat mülkiyeti hukukundan doğan uyuşmazlıkları kapsadığı gibi taşınmazın kiralanması söz konusu olduğunda Kira Hukukunu da ilgilendirmektedir. Dolayısıyla Gayrimenkul Hukukunun her hukuk dalı ile doğrudan yahut dolaylı şekilde bağlantısı bulunmakta olup her birini bu yazıda kaleme almamız mümkün olmayacaktır.

Siz okuyuculara fikir vermesi adına örneğin ruhsat ve mimari projeye aykırı inşaat yapılması nedeniyle kesilecek idari para cezası durumunda İdare Hukuku’nun dahi alanına girmekte, Taşınmazın muris tarafından  mirasçılardan birini diğerlerine karşı kayırarak mal kaçırmak amacıyla hileli şekilde devredilmesi karşısında açılacak Tapu İptal ve Tescil Davasında Miras Hukuku’nun alanına girmektedir.

Müracaat edeceğiniz uzman bir Gayrimenkul Hukuku Avukatı uyuşmazlığı birinci ağızdan dinleyerek davanın türünü ve kapsamını sağlıklı şekilde tespit edecektir.


Gayrimenkul Hukuku Avukatı Kimdir?

gayrimenkul hukuku avukatı

Gayrimenkul Hukuku Avukatı, Gayrimenkul Avukatı, Tapu Avukatı, Taşınmaz Avukatı, İmar Avukatı gibi kavramlar hukuken var olmayıp halk dilinde Gayrimenkul Hukuku Avukatı konusunda deneyimli ve uzman avukatları ifade etmek için yaygın olarak kullanılan ifadelerdir.

Diğer tüm hukuk davalarında olduğu gibi Aile Hukuku davalarında avukat tutmak zorunlu olmasa da 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yargılama usul ve esasları hukukçu olmayan kişilerin anlaması ve davayı kusursuz takip etmesi için fazla karmaşıktır.

Gayrimenkul Hukukunun ilgili olduğu konular hem yatırım ve birikimleri hem işyerlerini hem de konutları ilgilendirdiği için kötü yönetilen bir Gayrimenkul Hukuku davasının hayatınızı temelden etkilemesi riski söz konusudur. Hak kaybına uğramamanız ve davada mümkün olan en iyi sonucu elde etmeniz için uzman bir gayrimenkul avukatından yardım talebinde bulunmanız faydanıza olacaktır.

Avukat Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Osmaniye’de Gayrimenkul Hukuku Avukatı olarak sizlere hizmet sunmaktadır.


Dava Çeşitleri Nelerdir?

 • Taşınmazın Mülkiyetinden Doğan Davalar
  • El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası
  • Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu Davası)
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat Davaları
  • Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Tapu Tescil Davası
  • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası
  • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası
  • Tescile Zorlama Davası
  • Önalım Davası (Şuf’a)
 • Kira Hukukundan Doğan Davalar
  • Kiralananın Tahliyesi
  • Kira Alacağı Davası
 • Komşuluk Hukukundan Doğan Davalar
  • Geçit Hakkı Davası
  • Taşkın İnşaat Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil
 • Tapu Kaydından Doğan Davalar
  • Tapu Kayıt Düzeltim Davası
  • Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası
  • Hata, Hile, İkrah, İrade Sakatlığı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası
  • Kadastro Tespitine İtiraz Davası
  • İmar Değişikliğinin İptali Davası
  • İpoteğin Kaldırılması Davası
  • Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası
  • Tasarrufun İptali Davası

gayrimenkul hukuku avukatı


Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Gayrimenkul Hukukunun alanına giren konular her hukuk dalından çeşitli davalar olduğu için bu davalara bakmakla görevli mahkemeler davanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Taşınmazın kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu)  davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Taşınmazın mülkiyetine dair davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Kadastro işlemine itiraz ve düzenleme kadastrosuna itiraz davalarında görevli mahkeme Kadastro Mahkemesi’dir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca taşınmazlara ilişkin davalarda kesin yetki kuralı bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleri taşınmaza ilişkin davalarda kesin yetkilidir. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi mutlak olup, başkaca bir yerdeki mahkemede bu davaların görülmesine yasal imkân bulunmamaktadır.

Müracaat edeceğiniz Gayrimenkul Hukuku Avukatı dava aşamasından önce uyuşmazlık hakkında incelemede bulunarak görevli ve  yetkili mahkemeyi sağlıklı şekilde tespit edecektir.

Uzman bir Gayrimenkul Hukuku Avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır. Gayrimenkul Hukuku davalarında detaylı bilgi edinmek için Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Menü