1. Ana Sayfa
 2. Aile
 3. Osmaniye Barosu Avukat Melih Pancar | Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Osmaniye Barosu Avukat Melih Pancar | Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

osmaniye avukat boşanma davası nasıl açılır

Osmaniye’de boşanma avukatı olabilmek için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan Osmaniye Barosu levhasına kayıtlı olunması ve fiili olarak Osmaniye’de avukatlık yapılması gerekir.

Hukuk sistemimizde ihtisas alanları yer almasa da günlük hayatta boşanma davası ve nafaka velayet mal paylaşımı gibi boşanmaya bağlı hukuki konularda uzman avukatları ifade etmek için Osmaniye boşanma avukatı gibi kelimeler sıklıkla kullanılır.

Boşanma davasında Osmaniye’de bir boşanma avukatı tutmak zorunlu değildir. Ancak;

Çekişmeli dava için delilleri yasal süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde mahkemeye sunmak, delilleri gerekli yerlerden getirterek mahkeme dosyası içerisine almak, Süresinde ve usulüne uygun şekilde itirazlar sunmak ancak bu sayede davayı en iyi şekilde yönetmek uzmanlık gerektiren bir konudur.

Anlaşmalı dava için ise anlaşmalı boşanma protokolünde hiçbir hata ve ihmale yer vermeyecek şekilde boşanmaya ve boşanmanın maddi sonuçlarına dair tek seferde tek mahkeme ile tek hüküm almak bu sayede daha sonradan nafaka, tazminat, mal paylaşımı davası açılmasının önüne geçmek tecrübe gerektiren bir konudur.

Biliyoruz ki sizler hayatınızda ilk belki ikinci kez boşanmaktasınız, ikinci kez boşanmaktaysanız dahi önceki boşanma davanızın üzerinden vakit geçmiş, bu süreçte kanun ve yasalar değişiklik geçirmiş olabilir. Ancak boşanma avukatı her hafta yeni bir boşanma davası tecrübe etmekte, değişen kanunları takip ederek kendisini güncel tutmaktadır.

Osmaniye Barosuna kayıtlı avukatlardan, Avukat Melih PANCAR boşanma davalarında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir.

Bu yazımızda Boşanma Davaları hakkında sizlere bilgi vererek;

 • Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?
 • Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?
 • Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır?
 • Genel boşanma sebepleri nelerdir?
 • Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?
 • Çekişmeli boşanma davalarında görevli ve yetkili mahkemeler hangileridir? gibi sorulara da yanıt vereceğiz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

 • Anlaşmalı boşanma davasında boşanmak isteyen taraflar boşanma konusunda, boşanmanın yan sonuçları olan nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi konularda anlaşarak bu konuda protokol ve dilekçe düzenleyerek mahkemeye başvurur.
 • Tarafların anlaşmalı boşanabilmesi için bu evliliğin bir yıldan uzun süredir devam ediyor olması gerekir. Bir yılı aşkın süredir evli olmayan çiftlerin anlaşmalı olarak boşanması kanunlarımızda mümkün değildir.
 • Bu şartları sağlayan taraflar mahkeme günü mahkeme salonunda hazır durumda olup, boşanma işlemine hiçbir baskı altında kalmadan karar verdiklerini hakime söylemeleri gerekmektedir.
 • Hakimin boşanma protokolündeki şartları uygun bulup onaylaması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası taraflardan birinin dava dilekçesi sunmasıyla başlar. Bunun akabinde karşı tarafa tebligat gönderilir ve tebligat karşıya ulaştıktan itibaren 14 gün içerisinde cevap vermesi beklenir. Bu sürenin dolmasının ardından mahkeme tarafından taraflara mümkün olan en yakın tarihe duruşma günü verilir. Bu tarih genellikle bir aydan kısa bir süre olup, mahkemenin duruşma ve dosya yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.  Bütün bu prosedürler yerine getirilirse boşanma ilk mahkemede gerçekleşir ve anlaşmalı boşanma davası çok hızlı bir şekilde sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Anlaşmalı boşanma davası Aile Mahkemelerinin görev alanındadır. Aile Mahkemesinin olmadığı küçük adliyelerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla inceleme yapacak olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde bu dava açılabilir. Anlaşmalı Boşanma davasında yetki kuralı söz konusu değildir. Boşanmak isteyen taraflar anlaştığı sürece Türkiye’deki herhangi bir yerdeki adliyede bu dava açılabilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Çekişmeli boşanma davası tarafların birbirleriyle anlaşamayıp, mahkeme önünde evliliğin sona ermesinde karşı tarafın daha kusurlu olduğunu iddia ederek boşanmak yolunu tercih ettiği dava türüdür. Çekişmeli davada taraflar arasında bir yarış söz konusu olup karşı tarafın daha kusurlu olduğunu resim, video, ses kaydı, sms, whatsapp konuşmaları, görgü tanıkları ve her neviden yazılı belgeyle ispat etmeye çalışırlar.

Türk Medeni Hukukunda çekişmeli boşanma davasının olumlu sonuçlanması için boşanmak için geçerli bir sebebin olduğu ve boşanmanın her iki taraf için de zorunlu hale geldiği eldeki delillerle hakime ispatlanmalıdır. Hakim dosyadaki delillerden boşanmanın kaçınılmaz olduğu kanaatine varmadığı takdirde tarafların boşanma talebini reddedecektir.

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası sebepleri Genel boşanma sebepleri ve Özel boşanma Sebepleri olarak ikiye ayrılır. 

Sadakatsizlik, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin gerektirdiği görevleri yerine getirememe, sözlü şiddet, fiziksel şiddet, müsriflik, savurganlık karakter ve kişilik uyuşmazlığı veya eşlerin birbirine olan güveni sarsıcı davranışları genel boşanma sebepleri olarak sayılabilir.

Bu sebepler davada öne sürülmekle beraber bu sebeplerin varlığı resim, video, ses kaydı, görgü tanığı, darp raporu, sms, whatsapp konuşmaları, banka kayıtları, fatura gibi birtakım delillerle ispat edilmelidir.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Özel boşanma sebepleri, genel boşanma sebeplerine göre sınırlı olup, sınırları medeni kanun çerçevesinde kesin olarak belirlenmiştir.

Bu sebepler kanunda sınırlı sayıda sayılan zina, akıl hastalıkları, terk edilme, hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleridir.

Mahkeme önünde öne sürülen iddiaları ispat yükü kural olarak ve genellikle iddiayı ortaya atan taraftadır. Bu nedenle özel boşanma sebebiyle açılan davada bu sebeplerin varlığı resim, video, ses kaydı, görgü tanığı, darp raporu, banka kayıtları gibi birtakım delillerle ispat edilmelidir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davasında delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı taleplerinin de çeşitliliği nedenlerine bağlı olarak bir yıl ile bir buçuk yıl arasında sürmektedir.

Aile Mahkemesinin verdiği karara karşı İstinaf ve Temyiz itiraz hakları kullanılarak üst mahkemeler tarafından itirazın incelenmesi süreçleriyle birlikte nüfus kaydında bekar yazması için geçen süre üç yılı bulmaktadır. Her ne kadar yargılamayı yapan mahkeme boşanma kararı vermişse de Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’ın itiraz incelemeleri sürerken taraflar nüfus kayıtlarında hala evli görünmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Boşanma davalarında sonuca bağlanması gerekli olan bir diğer konu da evlilik süresince eşlerin edinmiş olduğu ortak malların paylaşılmasıdır. Eşlerin edinilmiş malları Şahsi Mal ve Ortak Mallar olarak ikiye ayrılır. Eşlerin şahsi malları paylaşıma konu olmazken, ortak mallar boşanma davası esnasında paylaşılabilir.

Boşanmada Şahsi Mallar Nelerdir?

Şahsi mallar eşin evlenmeden önce sahip olduğu mallar ile eşin şahsi kullanımına özgü mallardır ve boşanma esnasında bunlar paylaşıma konu olmazlar. Örnek olarak evlenmeden önce edinilmiş ev, araba, altın, para, ikramiye, tazminat, gibi haklar o eşin kişisel malıdır, bunlara ek olarak eşin evlilik esnasında dahi olsa bağışlama ve miras kalma yoluyla elde ettiği mallar da şahsi mallardır.

Boşanmada Ortak Mallar Nelerdir?

Eşlerin ortak malları nikah kurulduktan sonra edinilmiş mallardır. Örnek olarak ev, araba, ikramiye, yatırım amaçlı hisse senedi, altın, gümüş, sgk aylıkları, bedensel zarar tazminatları, kişisel mal olan taşınır ve taşınmazların kira gelirleri eşlerin ortak mallarından sayılır, boşanma esnasında bu mallardaki ortaklık eşlerden birinin talebi olması halinde mahkeme tarafından paylaştırılarak sonlandırılır.

Mal Paylaşımında Mal Kaçırma Halleri Nelerdir?

Eşlerden birinin boşanma esnasında mal kaçırması gibi sakıncalı haller söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle boşanma davası esnasında ortak mallar hakkında tedbir konulması, bu malların satılmasını ve diğer eşten kaçırılmasının önüne geçecektir. Taşınmaz malların tapu kayıtlarına, Motorlu taşıtların trafik sicil kayıtlarına tedbir konulabileceği gibi, ev eşyalarının tespiti ile muhafaza altına alınması gibi tedbirler uygulanarak mal kaçırmak tehlikesi engellenebilecektir.

Bu nedenden dolayı dava sürecinizde Osmaniye’de bir boşanma avukatından hizmet almanız bu tarz istenmeyen durumların önüne geçilmesi için çok kritiktir.

Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Çekişmeli boşanma davasına bakmakla görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri‘dir. Aile Mahkemesi’nin olmadığı küçük adliyelerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla inceleme yapacak olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde bu dava açılabilir.

Çekişmeli boşanma davasında yetkili mahkemeler birden fazladır. Tarafların son kez 6 ay birlikte yaşadığı yerdeki mahkemede dava açılabileceği gibi, Eşlerden birinin yerleşim yerindeki mahkemede de çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Bu konuda bir örnekle şayet taraflar boşanma davası açılacağı tarihten itibaren son kez Osmaniye’de ikamet etmişlerse veya son kez ikamet ettikleri yer bambaşka bir yer ancak eşlerden birisi ikametini Osmaniye’ye taşımışsa boşanma davası Osmaniye Aile Mahkemelerinde görülebilecektir.

Osmaniye Avukatları arasından uzman bir Osmaniye’de bir boşanma avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır.

Boşanma davalarında detaylı bilgi için Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

4.3/5 - 100 Toplam Oy

Benzer Yazılar

12 Yorum. Yeni Yorum

 • Yakup Dereli
  28 Eylül 2021 23:57

  Mal kaçırmadan mağdurum karımın hesabında ortak paramız vardı hepsini çekti parayı tedbirle alamaz mıyız

  Yanıtla
 • Zeynep Kaya
  20 Ekim 2021 12:36

  bu beni aldattı ben bir daha yapmayacak ve evi üstüme yapacak şartıyla boşanmadık şiddetli geçimsizlik yaşıyorum psikoloğa gidelim diyorum ben deli değilim sen git diyo boşanmak istiyorum annem kardeşlerim şahit olmam yuvanı dağıtma diyor ama yuva kalmadı yuvayı o yıktı ne yapabilirim

  Yanıtla
  • Merhabalar, avukatların ücretsiz hukuki danışmanlık vermesi yasaktır. Sitedeki paylaşımlar bilgilendirme amaçlıdır. Sorunuz tavsiye ve danışmanlık isteği olduğu için maalesef sorunuza ücretsiz cevap veremeyeceğiz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
 • Anlaşmalı boşanırken hemen bitmesini istediğim için çocukları karşıya bırakmıştım çocukları bana göstermiyor komşudan duyuyorum çocuklar ortada rezilmiş osmaniye avukatları arasından sizi çok tavsiye ettiler benim çocukları alma hakkım var mı biri 3 diğeri 7 yaşında teşekkürler

  Yanıtla
 • Ben boşanırım ama çocukları alamazsam diye çekiniyorum ev hanımıyım para kazanmıyorum diye çocukları ona verirler mi avukat tutsam faydalı olur mu

  Yanıtla
 • boşanma davası için osmaniye avukat arıyorum benim eşim evi terk etti başka kadına ev açtı her türlü hakkımı almak istiyorum maaşından kesilsin sigortalı işte çalışamasın bana yardım eder misiniz

  Yanıtla
 • Herşeyde o kusurlu ben tüm haklarımı istiyorum beni aşağıladı hep ezdi çocukları dövüyor her şeyimi alacağım dava açsam nafaka tazminat alır mıyım

  Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü