1. Ana Sayfa
 2. Aile
 3. Kredi Borcu Devam Eden Ev Boşanmada Nasıl Paylaşılır?

Kredi Borcu Devam Eden Ev Boşanmada Nasıl Paylaşılır?

Kredi Borcu Devam Eden Ev Boşanmada Nasıl Paylaşılır?

Boşanma davası denildiğinde akla gelen ilk üç konu velayet, nafaka ve ortak malların paylaşılmasıdır. Medeni kanuna göre 2003 yılından sonra edinilmiş mallarda eşler arasında aksi kararlaştırılmadığı takdirde her iki eşin de evlilik esnasında edindiği mallar üzerinde ortaklığı söz konusudur. Ortak malların paylaşılması kendi içerisinde derinlik içeren bir konu olup kredi borcu devam eden evin boşanma davasında nasıl paylaşılacağı ve kredi borcunun boşanma davasında ne olacağı en çok merak edilen konulardır.

Bu yazımızda cevaplayacağımız konular:

 • Mal paylaşımında evin değeri nasıl hesaplanır?
 • Mal paylaşımında davanın harçları nasıl hesaplanır?
 • Mal paylaşımında borç hangi tarihten itibaren hesaplanır?
 • Mal paylaşımında evin kredi borcu nasıl hesaplanır?
 • Boşanmada ev hangi tarafta kalır?
 • Boşanma davasından önce satılan ev paylaşılabilir mi?
 • Boşanmada mal kaçırmanın önüne nasıl geçilir?

Mal paylaşımında Evin Değeri Nasıl Hesaplanır?

mal paylaşımı

Mal rejiminin tasfiyesi için açılan davada dava konusu malın değerinin hesaplanması için mahkeme tarafından keşif ve bilirkişi incelemesi gibi yöntemlere başvurulur. Paylaşıma konu eşya bir araç olduğunda makine mühendisi, bir yapı olduğunda inşaat mühendisi, Bir bitki veya hayvan olduğunda ziraat mühendisinin uzmanlığına başvurulur.

Paylaşıma konu malın değerinin hesaplanmasında boşanma tarihinde ki değerinin mi dikkate alınacağı , yoksa paylaşma davası tarihindeki değerinin mi geçerli olacağı çok merak edilen bir konudur. Bu sorunun cevabı kanunda verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 235- Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılırlar.

 

Kanun maddesine göre paylaşıma konu olan ev davadan önce satılmış olsa dahi mal paylaşımı davasının görüldüğü tarihteki değeri üzerinden hesaplanarak paylaşılacaktır.

Mal paylaşımında Davanın Harçları Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda açıklandığı üzere inşaat bilirkişisinin raporuyla hesaplanan değer üzerinden dava harcı tahsil edilecek olup dava açıp paylaşım isteyen eş kendi hissesine düşen miktar için 2021 yılı güncel harç tarifesine göre (Dava konusu şeyin değeri x 68,31 /8000) formülü üzerinden harç yatıracaktır. Bir örnekle kredi borcu düşüldüğünde geriye kalan miktar 100.000,00TL olan bir evin dava harcı 853,875 TL olacaktır.

Mal Paylaşımında Borç Hangi Tarihten İtibaren Hesaplanır?

Kredi borcunun hangi tarihten itibaren hesaplanacağı sorusu kafaları kurcalamaktadır. Bu sorunun yanıtı kanunda verilmiştir.

“Türk Medeni Kanunu Madde 225 – Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına
geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”

Tarafların boşanma davası açtığı tarihten önceki taksitleri eşlerin ortaklaşa ödediği kabul edilecek, boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren işleyecek ve ödenecek taksitlerde krediyi ödemeye devam eden eş tek başına ödeme yapmış sayılacaktır. Boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren ödenen kredi taksitlerine karşı tarafın ortaklığı söz konusu olmamakta, bu sayede dava devam ederken kredi taksitlerini ödemeye devam eden eşin haksız yere mağdur edilmesinin önüne geçilmektedir.

Mal paylaşımında Evin Kredi Borcu Nasıl Hesaplanır?

mal paylaşımında evin borcu nasıl hesaplanır

Mal rejiminin tasfiyesi esnasında ortaklığa konu malların borçlarının nasıl paylaştırılacağı hep merak konusu olmuştur. Paylaşıma konu olan malların rehin ve ipotek borçları da eşlerin ortak borcudur. Ancak boşanma davası süresince eşler ayrı yaşamış, borç taksitlerini eşlerden yalnızca birisi üstlenmiş olabilir bu durumda borçtan sorumluluk ortaklığı nasıl olacaktır?

Kanunen ortak malın paylaşılması esnasında, ortak boşanma davasının açıldığı tarihteki borcu üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Bu yöntemle boşanma davasının açıldığı tarihte:   Kalan kredi borcunun toplam kredi borcuna oranı , Toplam kredi borcunun evin satın alınan bedeline oranı ve Evin dava esnasındaki güncel değeri sırayla birbirleriyle çarpılarak evin toplam borcu bulunur bulunan bu rakam evin güncel değerinden düşülerek ikiye bölünür bu sayede davayı açan eşin alacağı alacak miktarı hesaplanmış olur.

Örnek verecek olursak 300.000TL değerindeki bir evi almak için 200.000TL kredi kullandınız, bu ev bugün 500.000TL değerinde ve bu evin kredi borcunun 20.000TL lik kısmı ödendikten sonra boşanma davası açıldı diyelim bu durumda evin kredi ödemelerine karışmayan eş evin değerinden evin borcu düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden ortaklık payı hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Kalan kredi borcunun toplam kredi borcuna oranı (180.000/200.000) X Toplam Kredinin Evin Satın Alınan Değerine Oranı (200.000/300.000) X Evin Güncel Değeri ( 500.000 ) = 300.000 TL Borç miktarıdır. Evin güncel değeri olan 500.000TL den bu borç düşülüp ikiye bölündüğünde davacı eşin açacağı davasında 100.000TL katılma alacağı alabileceği hesaplanmaktadır.

Boşanmada Ev Hangi Tarafta Kalır?

Boşanma ve boşanmaya dayalı mal paylaşımı davaları hakkında en çok merak edilen konulardan birisi paylaşım esnasında evin kimde kalacağıdır. Mal paylaşımı davası açan eşin iki ayrı seçimlik hakkı bulunmaktadır. Bu haklardan birisi ortaklık payını parasal olarak isteyip evin tapusunun karşı taraf üzerinde kalmasının devam etmesine razı olmaktır. Bir diğeri ise karşı tarafın ortaklık payına düşen rakamı mahkeme veznesine yatırarak evin tapusunun kendi adına verilmesini istemektir.

İkinci ihtimali seçen eşin tapunun kendisine verilmesi talebinin mahkeme tarafından uygun görülmesi için haklı bir sebep yani üstün bir menfaatinin olması aranmaktadır. Genelde tapuyu talep eden eşin paylaşıma konu evi hali hazırda aile konutu olarak kullanıyor olması mahkemenin kanaatini olumlu etkileyen ve talebin kabul edilmesine yeterli olan bir etkendir.

Boşanma Davasından Önce Satılan Ev Paylaşılabilir Mi?

Eşlerin evlilik boyunca elde ettiği ve elden çıkardığı tüm mal varlıkları paylaşım esnasında toplanır ve hesaplanır. Boşanma davasından önce eşlerden biri tarafından satılmış ve diğer eşten kaçırılmış evi mal paylaşımı esnasında tapusunu almak mümkün olmasa da mal paylaşımı davasının görüldüğü andaki değeri üzerinden dava edilerek hak edilebilecektir.

Ancak kaçırılan ev genelde aile konutu olarak kullanılan ev olduğu için asıl önemli olan evin tapusunu almaktır. Evin tapusu hileli olmayan gerçek bir satışla başkalarına devredildiğinde tapuyu almak imkanı elden gitmekte, bunun yerine ele geçecek para bir teselli ikramiyesi yerine geçmektedir.

Boşanma Davasında Mal Kaçırmanın Önüne Nasıl Geçilir?

mal kaçırmanın önüne nasıl geçilir

Boşanma Davasında Mal Kaçırmanın Önüne Nasıl Geçileceği çok sık sorulan bir sorudur. Boşanma davasında kusurlu ve kötü niyetli olan birtakım eşler boşanma davası öncesinde veya dava esnasında mal kaçırma girişiminde bulunmaktadır. Bu girişimleri engellemek için yapılması gerekenler oldukça basittir.

Mal paylaşımı davası boşanma davasıyla birlikte açılabilmektedir. Mal kaçırmanın önüne geçmek için boşanma davasıyla birlikte aynı dilekçede mal paylaşımı davasını da açmanız mümkündür.

Bu hakkınızı değerlendirme şansınız olmamış, çoktan boşanma davası açmışsanız  üzülmeyin boşanma davası devam ederken mal paylaşımı için ikinci bir dava açmanız da pek tabi mümkündür. Mal paylaşımı davasının sonucu için boşanma davasının sonuçlanması beklenecekse de bu bekleme süresinde ihtiyati tedbir konulması oldukça yaygın bir uygulamadır.

Mal paylaşımı için açacağınız davada, eşlerin ortak malı olan ev ve arabaların tapu kaydına ve trafik sicil kaydına ihtiyati tedbir konulması mümkün olmakta, mahkeme tarafından konulan tedbir neticesinde karşı tarafın bu malları satıp, devredip kaçırması engellenebilmektedir. İşin püf noktası karşı tarafın mal kaçırma girişimlerinde bulunacağına dair şüpheye düştüğünüzde elinizi çabuk tutmanız, tapu veya noter devri gerçekleşmeden mahkemeden tedbir kararı almanızdır.

4.5/5 - 33 Toplam Oy

Benzer Yazılar

24 Yorum. Yeni Yorum

 • Biz evi 300.000 liraya aldık 250.000 kredi kullandık krediyi hep ben ödedim o çalışmadı boşanacağız ama kredi hep benim maaşımla ödendi arabamı sattım peşinat verdim evi sattırabilir mi?

  Yanıtla
 • Hüseyin SÖZMEZ
  12 Kasım 2021 06:40

  Melih Bey merhabalar.

  500 bin tl ye ev aldık. 200 bin tl peşin ödedik 300bin tl kredi çekmiştik. Tapu da benim adıma.

  Bu 200 bin peşinin yarısı babamdan aldım ispatlı dekont mevcut,yarısınıda biz karşılamıştık.

  Şimdi, ilginç olan kısım kredi ödemesi 1 sene ötelemeli olduğu için ikametimi taşıdığım ve boşanma davası açıldığı tarihten sonra kredi taksitini sadece ben karşılamaya başladım.

  Bu durumda karşı tarafın hak iddaa edebileceği şey sadece 100bin babamdan aldığımız nakit hariç bizim 100bin tl nin içindeki o 50 bin tl nin o günkü evin değerine oranı mı olacak?

  Ayrıca eşim o evde şu an tek yaşıyor ve kredi vs de katkısı yok. Bu şartlar altında aile konutu sıfatı da bulunamaz değil mi? İsterse ailesinin yanında kalabilir.

  Bu sebeple evi 3.kişiye satsam 3.kişiye bir yaptırım olur mu?

  Eşim Tapu iptal davası açarsa kazanır mı?

  Yoksa sadece dediğim o 50 bin tl sinin o günkü evin değerine oranı mı talep edilir mal paylaşımı davasında?

  Yanıtla
 • Merhabalar, evlenmeden önce kredi ile alınan evin mal paylaşımı davasını boşanma ile birlikte açabilir miyiz? Hangi dava olarak açabiliyoruz.

  Yanıtla
 • Faydalı bilgi için teşekkür ederim

  Yanıtla
 • Merhaba,yeni alacagimiz evi esimle ortak tapu yaptirmak olusacak bir ayrilik durumunda beni kredi borcunu odemeye de ortak eder mi,bir dezavantaj dogurur mu(calismiyorum) Yoksa hakkimi korumak adina “aile konutu” ibaresini koydurmam yeterli olacak midir

  Yanıtla
  • Merhabalar, maalesef buradan ücretsiz soru yanıtlayamıyoruz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
   • Merhabalar esım benle evkendıkden sonra 2 araba bırde 300 bın kredının 180 bının kredı cekdı suan halen kredı odenıyor esımle bosanırken bu evde hakkım varmı satacagını soyluyor ne yapmam gerekıyor

    Yanıtla
 • Merhaba, kız kardeşim evlendikten sonra kredi çekmiş eşine araba almış bu para ile,eşi ise arabayı alırken başkasının üzerine yapmış. Bizimki boşanma davası açtı 5 yıl oldu halen daha devam ediyor. Boşandıktan sonra bu parayi eşi öder mi. Eşi çektiği kredi ye ortak değil mi. Boşanma sonuçlanırsa bu krediyi kim ödeyecek. Eşinin üzerine hiçbirşey yok. Fakat arazileri arabaları vs. Hepsi annesinin üzerine ve diyor ki çektiği krediden bana ne ben mi dedim çek. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler..

  Yanıtla
 • Merhaba,
  Kız kardeşim yeni evlendi ve şiddet gördüğü için eşinden boşanmak istiyor (20 günlük evliler) nişanlılık döneminde eşine kredi çıkmadığı için kendi adına kredi çekmiş şimdi kredi resmî nikah öncesi olduğu için yine ortak ödenir mi?
  Krediyle ev eşyası alındığını ıspat edebiliyoruz.

  Yanıtla
 • Merhaba iyi günler benım boşanma davam oldu hüküm verildi aleyhime ve lehime kararlar oldu. Mehir konusu icin karşı tarafın vekalet ücreti çıktı onlar da takı konusunu kaybetmıstı onlara da benım avukatımın vekalet çıktı ama ben barodan tutmuştum ona rağmen avukatımın o parayı alması gerekıyor demi

  Yanıtla
 • Eşimle 10.02.2022 itibari ile boşandık evin satılmasını istiyor. Bu ev satılmadığı taktirde bizi ne gibi bir süreç bekler acaba?

  Yanıtla
 • 4 ay önce boşandık eşim evi bana bıraktı ama hala kredi borcu var borçla beraber tapuyu almak için ne yapmam gerekiyor

  Yanıtla
 • Merhaba biz anlaşmalı olarak bosanacagiz krediyle aldığımız evin 4 yılı kaldı borcu ben devir alabilirmiyim yoksa yeniden kredi çekmem gerekir mi cevap için teşekkür

  Yanıtla
 • Merhabalar ayrıldıktan sonra üzerinde borç bulunan şirketten hak talep edebiliyor kuyum

  Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü