1. Ana Sayfa
  2. Aile
  3. Boşanma Davası Avukat Ücretleri 2022

Boşanma Davası Avukat Ücretleri 2022

boşanma davası avukatlık ücreti 2022

Boşanma davasının avukatlık ücretleri, aile hukuku davalarında alınması gereken avukat masrafları ve ücretleri hakkındaki temel düzenlemelere göre belirlenmektedir.

Maktu nitelikteki davalarda (boşanma gibi) mahkeme maktu (belirlenmiş) ücrete hükmeder. Nispi nitelikli tazminat, ziynet eşyaları, mal paylaşımı davalarında vekalet ücretleri, dava konusunun veya alacak tutarının değerine göre belirlenmektedir.

Avukatlık Ücreti, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 164/2. Maddesinde ve asgari ücret tarifesinde gösterilen sınırlar arasında kalmak üzere taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Kanunda ve tarifede belirtilen oranların altında veya üstünde ücret belirlenmesi halinde, sözleşmenin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz sayılmaktadır.

Bunun için her şeyden önce avukat ile müvekkili arasında sözleşme olup olmadığına bakmak gerekir. Taraflar arasında düzenlenen vekalet sözleşmesi, kanuni sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile geçerlidir.

Ayrıca Avukatlık Kanununun 164. maddesine göre avukat hem kendi müvekkilinden ve hem de karşı taraftan olmak üzere muhatapları farklı olan iki ayrı vekalet ücretine hak kazanır. Kanun gereğince karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti Türkiye Barolar Birliğince yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre hükmedilir.

Bu vekalet ücreti, yani karşı yan vekalet ücreti, ya da kanuni vekalet ücreti 1136 Sayılı Kanunun 164/5 ( son ) fıkrasına göre “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Aile hukuku davalarından olan ziynet alacağı veya mal rejiminin sonlandırılması davalarında vekalet ücretleri ve yargılama masrafları nispi olarak hükmedilecektir.

Avukatın kendi müvekkilinden alacağı vekalet ücretinin belirlenebilmesi için ise yukarıda söylediğimiz üzere öncelikle taraflar arasında imza edilen sözleşme maddelerine bakmak gerekecektir. Şayet avukat ile müvekkili arasında bir sözleşme yoksa bu durumda avukatın müvekkilinden talep edeceği vekalet ücreti de asgari ücret tarifesi üzerinden belirlenmektedir.

10.000,00TL olarak hükmedilen bir ziynet alacağı davasında vekalet ücreti nispi olarak belirlenecektir. Buna rağmen en az ücretten daha az vekalet ücretine hükmedilemeyeceği 2022 yılı için 5.100,00 TL asgari vekalet ücretine hükmedilir.

AAÜT ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi) ‘nin 5. Maddesi gereğince avukat sadece bir duruşmaya girmiş ya da sadece bir dilekçe vermiş olması halinde dahi tam ve eksiksiz şekilde vekalet ücretine hak kazanacaktır.

Bu nedenlerle avukatın ve müvekkilin ahde vefa ilkeleri gereğince hukuki sorunun çözümüne kadar sadakatlerini devam ettirmeleri gerekmektedir.

Boşanma davalarında çeşitli aşamalarda masraflar yapılmaktadır. Bir boşanma davasında dava açılırken, dosya bilirkişiye gönderileceğinde, ıslah aşamasında ve kanun ve icra yollarına başvurulurken harçlara ve gider avanslarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu masraflar, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan tarifelere göre mahkeme tarafından belirlenmektedir. Bu masraflarla, avukata verilen vekalet ücretleri karıştırılmamalıdır.

Boşanma avukatı masrafları ve vekalet ücretleri hakkında bir bilgiye sahip olmak ve hesaplama yapmak için Avukatlık Ücret Tarifesi başlıklı yazımızın okunmasını tavsiye ederiz.

4.2/5 - 17 Toplam Oy

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü