1. Ana Sayfa
  2. Aile
  3. Asgari Ücretli Ne Kadar Nafaka Öder?

Asgari Ücretli Ne Kadar Nafaka Öder?

asgari ücretli ne kadar nafaka öder

Asgari ücretli ne kadar nafaka öder sorusu sıkça merak edilen bir konudur. Yoksulluk nafakası boşanma davası sonucunda yoksulluğa düşecek olan taraf lehine hükmedilir. Bu taraf kadın olabileceği gibi tabi ki de erkek de olabilir. Ancak yoksulluk nafakası talep eden tarafın mali ve sosyal durumu ve aylık elde ettiği maaş ve ek gelirleri diğer taraftan daha iyi olmamalıdır. Bu konuyu Nafaka Davası Nedir? yazımızda detaylıca anlatmıştık.

Yine bununla birlikte nafaka talep eden taraf boşanma davasında öne sürülen ve boşanmaya sebep olan olaylarda karşı taraftan daha az kusurlu olmalıdır. Boşanmada asli ve ağır kusurlu olan tarafın karşı taraftan yoksulluğa düşeceğinden bahisle nafaka talep etmesine yasal imkân bulunmamaktadır.

Bu yazımızda sizlere nafaka hakkında bilgiler verip, asgari ücretli ne kadar nafaka öder? Nafaka neye göre hesaplanır? Asgari ücretlinin durumu nedir? gibi soruları cevaplayacağız.

Nafaka neye göre hesaplanır?

Ne kadar nafaka öderim sorusu herkesin kafasını kurcalayan bir konudur. Ancak bu sorunun kolay bir yanıtı yoktur. Nafaka miktarları için bir tablo, çizelge veya ücret tarifesi mevcut değildir. Nafaka borçlusunun mahkum edileceği nafaka miktarı mahkeme hakimi tarafından hakkaniyete uygun şekilde tayin edilmektedir. Hakim bu nafaka miktarını belirlerken birtakım verileri incelemekte, nafakanın miktarını bu ölçütlere göre takdir etmektedir.

Bu nedenledir ki her sosyal ve kültürel sınıfta kişi için nafaka miktarı değişiklik göstermektedir. Nafaka miktarı dikkate alınırken, nafaka borçlusunun maddi durumu, nafaka alacaklısının hayat standartları, yoksulluğa düşme tehlikesi, yaşadığı bölgedeki kira ve faturalandırabildiği zorunlu gider ve masraflarıyla mali ve sosyal durum araştırması neticesinde elde edilen tarafların eğitim durumu, çalışma durumu, oturduğu evin kira olup olmadığı, kira geliri olup olmadığı, adına kayıtlı diğer mal varlığı değerleriyle bakmakla yükümlü olduğu hasta veya yaşlı akrabasının olup olmadığı gibi bir çok unsur dikkate alınmaktadır.

Asgari Ücretlinin Durumu

asgari ücretli ne kadar nafaka öder
asgari ücretli ne kadar nafaka öder

Asgari ücretli ne kadar nafaka öder? Nafakanın iki temel unsuru vardır bunlardan biri yoksulluğa düşme tehlikesi diğeriyse nafaka ödeyecek tarafın nafaka talep eden taraftan daha kusurlu olmasıdır. 2023 Yılı asgari ücretli ne kadar nafaka öder sorusuna cevap olarak çok olağandışı haller haricinde aylık 900  TL diyebilmemiz mümkündür. Ancak bu rakamlar tahmini rakamlar olup nafakanın hangi miktarda belirleneceği her davadaki objektif koşullara göre değişiklik gösterecektir.

Her iki eşin de asgari ücretli olduğu ve başkaca geliri bulunmadığı hallerde her iki eş de eşit durumda olup biri diğerinden daha bolluk içerisinde değildir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi iki eşin de asgari ücret ile çalışması halinde yani maaşlarının eşit olması halinde yoksulluk nafakasına hükmedilmeyeceğini karara bağlamıştır. Bu karar aşağıda siz okurlarımıza sunulmuştur.

Emsal Karar

T.C.
YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/18663

Karar No: 2016/10813

Karar Tarihi: 01.06.2016

ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR NAFAKA ÖDER – YOKSULLUK NAFAKASI İSTEMİ – KADININ ÖZEL BİR ŞİRKETTE MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTIĞI VE ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE DÜZENLİ GELİRİNİN BULUNDUĞU – DÜZENLİ VE SÜREKLİ GELİRİ BULUNAN KADININ BOŞANMAKLA YOKSULLUĞA DÜŞMEYECEĞİ – TALEBİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, davalı kadının sigortalı bir işte çalışmasının  nafaka verilmesine engel olmayacağı gerekçesiyle, davacı kadın lehine nafakaya hükmolunmuş ise de; toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davacı kadının özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı ve asgari ücret seviyesinde düzenli gelirinin bulunduğu, buna karşılık davalı erkeğin de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve asgari ücret aldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi koşullarının davacı kadın yararına gerçekleşmediği, tarafların gelirlerinin birbirine denk olduğu, düzenli ve sürekli geliri bulunan kadının boşanmakla yoksulluğa düşmeyeceği sabittir. O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermek gerekir.
(4721 S. K. m. 175) Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m. 175).

Mahkemece, davalı kadının sigortalı bir işte çalışmasının  nafaka verilmesine engel olmayacağı gerekçesiyle, davacı kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmolunmuş ise de; toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davacı kadının özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı ve asgari ücret seviyesinde düzenli gelirinin bulunduğu, buna karşılık davalı erkeğin de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve asgari ücret aldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşullarının davacı kadın yararına gerçekleşmediği, tarafların gelirlerinin birbirine denk olduğu, düzenli ve sürekli geliri bulunan kadının boşanmakla yoksulluğa düşmeyeceği sabittir. O halde, davacı kadının nafaka talebinin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 01.06.2016

4.4/5 - 91 Toplam Oy

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü