1. Ana Sayfa
  2. İş
  3. Zorla İstifa Ettirilen İşçinin Hakları Nelerdir ?

Zorla İstifa Ettirilen İşçinin Hakları Nelerdir ?

zorla istifa ettirilen işçinin hakları nelerdir

İşçiye Zorla İstifa Dilekçesi İmzalatılması Mümkün Müdür?

Uygulamada işçisini işten çıkarmak isteyen işverenlerin işçiye istifa dilekçesi imzalattığı görülmektedir. İşçinin istifaya zorlanması uygulamada çeşitli şekillerde yapılmakla birlikte, işverenin işçisini istifaya zorlaması her halükarda işveren için kusurlu ve hukuka aykırı bir harekettir.

İşçiye Neden Zorla İstifa Dilekçesi İmzalatılır?

İşverenin işçiye zorla istifa dilekçesi imzalatmasının en temel nedeni işverenin işçiye kıdem tazminatı ödemek istememesidir. Çünkü işçi kendisi istifa ettiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Dolayısıyla işverenler, işçilerini istifaya zorlayarak, işçiyi kendisi istifa etmiş gibi gösterir ve kıdem tazminatı ödemekten kaçınırlar. Bu hallerde işçinin iradesi fesada uğratılmış olur. Bu durumda işçinin iradesi fesada uğratıldığından sanki işveren işçiyi işten çıkarmış gibi sonuç doğar. Dolayısıyla işçinin istifaya zorlanması söz konusudur.

Beyaz Boş Kâğıda Tarihsiz Atılan İmza İle İşçiye İstifa Dilekçesi İmzalatılması Halinde Ne Olacaktır?

Uygulamada işverenlerin, işçi işe başlamadan önce, işçiye boş kağıda tarih atılmaksızın imza attırmak suretiyle istifa dilekçesi aldığı görülmektedir. Bu durum ileride işçiyi herhangi bir tazminat ödemeksizin işten çıkarabilmek için yapılmaktadır. Ancak işçi işe girerken veya işe devam ederken kendisinden bu şekilde alınan istifa dilekçeleri herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Bu durumda da işveren iş sözleşmesini herhangi bir haklı neden olmaksızın feshetmiş gibi sonuç doğmaktadır.

Kendisine Zorla İstifa Dilekçesi İmzalatılmak İstenen İşçi Bu Konuda Ne Yapabilir?

İşverenin işçiyi istifaya zorlaması ve bunun için işçiye mobbing uygulaması işverenin işçiye gözdağı vermesi anlamına gelmektedir. İş Kanunu madde 24/2-c düzenlemesinde ‘işverenin işçiye gözdağı vermesi’ durumu işçi için haklı nedenle fesih hali olarak düzenlenmiştir. Yani işverenin işçisini tehdit ile yıldırma ile istifaya zorlaması, istifa dilekçesi imzalatmaya çalışması hali, işçi için haklı nedenle iş sözleşmesini feshetme sebebidir. Bu nedenle işçi bu durumda iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir.

İstifaya Zorlanan İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

İşçi kendisi istifa etmiş olsa dahi istifası haklı nedene dayanıyorsa işsizlik maaşına hak kazanabilmektedir. İşçi zorla istifa ettirildiğinden işten çıkış kodu nedeni ile ilk etapta işsizlik maaşı başvurusu İŞKUR tarafından reddedilse bile, yasal süreç neticesinde feshin haklı nedene dayandığı ispat edildiği taktirde işçi işsizlik maaşı alabilecektir.

İşçinin Şarta Bağlı Olarak İstifaya Zorlanmasının Sonuçları Nelerdir?

İşverenler işçileri işten çıkarmak istediklerinde, istifa etmeleri halinde tazminatlarının kendilerine ödeneceğini söyleyerek işçinin şarta bağlı olarak istifasını sağlamaktadırlar. Yargıtay böyle bir durumda şarta bağlı istifa geçersiz olacağından bu durumun şartları varsa ikale sözleşmesi olduğunu kabul etmektedir. Ancak ikale sözleşmesinin geçerliliği işçiye tazminatlarının yanında makul bir yarar sağlanmasına bağlıdır. Başka bir ifadeyle işçiye yasal hakkı olan tazminatlarının yanında ek bir menfaat sağlanmamışsa ikale sözleşmesi de geçersizdir. Böyle bir durumda istifa geçersiz sayılır ve işverenin iş sözleşmesinin haksız feshettiği kabul edilir. Bu halde işçi, şartları varsa kıdem, ihbar tazminatlarını alabilir ya da işe iade davası açabilir.

Zorla İstifa Dilekçesi İmzalatılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Zorla istifa ettirilen işçi ne yapmalı? Kendisine zor ile istifa dilekçesi imzalatılan işçi sanki işten işverence çıkarılmış gibi haklara sahip olmaktadır. Bu nedenle işçi kendisine ödenmeyen işçilik alacaklarına ve kıdem tazminatına yönelik işçilik alacağı davası açma imkânına sahip olmaktadır. Ayrıca bu durumda işçi, sanki işveren tarafından işten çıkarılmış gibi haklara sahip olacağından işe iade davası açma hakkı da bulunmaktadır.

2.7/5 - 3 Toplam Oy

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü