1. Ana Sayfa
 2. Bilişim
 3. WhatsApp yazışmaları delil olabilir mi?

WhatsApp yazışmaları delil olabilir mi?

whatsapp yazışmaları delil olabilir mi

Whatsapp uygulaması yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olsa da hukukun bu gelişmeleri geriden takip etmesi nedeniyle whatsapp yazışmaları delil olarak kullanılabilir mi sorusu hala çok sık karşılaştığımız bir sorudur.

Gelişen teknoloji yeni haberleşme araçlarını ortaya koyarken hukuki problemleri de beraberinde getirmiştir. Geleneksel deliller olarak yazılı belgeler ve sözleşmeler bugüne dek ispat aracı olarak yaygın şekilde kullanmışken, whatsapp gibi haberleşme araçları ve bunlara ilişkin yazışma ve konuşma kayıtların delil olarak kullanılmak istenmesiyle hukukun da buna uyum sağlaması gerekmiştir.

Whatsapp yazışmaları delil olarak kullanılmak istendiği takdirde incelenecek iki unsur vardır. Bu unsurlar yazışmaların hukuka uygunluk ve gerçekliktir. Whatsapp yazışmaları delil olabilir mi? veya Whatsapp yazışmaları delil olarak mahkemede kullanılabilir mi? sorularının cevabı yazışmaların ne şekilde elde edildiğine göre değişiklik göstermektedir.

Genellikle aile hukuku ve iş hukuku davalarında ispat aracı olarak kullanılmaya çalışılan whatsapp yazışmaları ancak hukuka uygun şekilde elde edildiğinde delil olabilir. Hukuka aykırı şekilde ele geçirilen yazışmalar mahkeme tarafından değerlendirilmeyeceği gibi mağdurun şikayeti halinde hapis ve para cezasına maruz kalınabilir.

Whatsapp yazışmaları delili hukuka uygun şekilde nasıl elde edilir?

whatsapp yazışmaları delil olabilir mi

Türk hukuk sisteminde zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir ilkesi esas alınmış, hukuka aykırı şekilde edilmiş delillerin mahkemede değerlendirmeye alınması kanunen yasaklanmıştır. Whatsapp yazışmaları delil olarak kabul edilmek için hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmayı gerektirir.

Casus programlar vasıtasıyla, hack yöntemleriyle veya fiziksel zorbalıkla elde edilmiş yazışmalar hukuka aykırı olmaktadır. Bu eylemler hukuka aykırı olduğu gibi Türk Ceza Kanunu kapsamında da ayrıca suç oluşturur.

Peki whatsapp yazışmaları hukuka uygun şekilde nasıl elde edilir?

 • Mesajlar doğrudan size gönderilmişse alıcısı veya göndericisi olduğunuz mesajlar ve dahil olduğunuz gruplardaki whatsapp yazışmaları delil olarak kullanılabilir.
 • Boşanma davalarında eşlerin ortak kullanımında olan bilgisayar, tablet veya telefonda ekran kilidi konulmadan açık vaziyette aleni şekilde bırakılmış ve whatsapp yazışmaları delil olarak kullanılabilir.
 • İş ortamında bilgisayar, iş telefonu veya tablet ekranında whatsapp yazışmaları açık unutulmuşsa hukuka uygun delil olarak kullanmak mümkündür.

Whatsapp yazışmaları delili hangi durumda hukuka aykırıdır?

whatsapp yazışmaları hukuka aykırı delil

Whatsapp yazışmaları elde ediliş biçiminin meşru olmayışıyla hukuka aykırı elde edilmiş delile dönüşebilir ve davanızı ispat etmeye çalışırken, hapis cezasıyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

Hukuka aykırı şekilde edilmeye örnekler:

 • Casus program yükleyerek yazışmaları ele geçirmek
 • Hesap çalarak yazışmaları ele geçirmek
 • Telefonu gasp ederek zorla alarak yazışmaları ele geçirmek
 • Göndericisi veya alıcısı siz olmadığınız mesajları veya dahil olmadığınız bir gruptaki yazışmaları gruptaki kişilerden sızdırarak ele geçirmek

hukuka aykırı şekilde delil etme konusunda verilebilecek örneklerdir. Bu örnekleri kullanarak delil elde etmekten kaçınmanızı tavsiye ederiz.

Hukuka Aykırı Delil Yasal Mevzuatı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 189.madde: Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.

Ceza Muhakemesi Kanunu 206.madde: Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde ret olunur.

Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse

Ceza Muhakemesi Kanunu 217/2.madde: Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.

Türk Ceza Kanunu 134.madde: Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Emsal Karar

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

Esas No: 2018/524 Karar No: 2018/5611 Karar Tarihi: 05.03.2018

Diğer taraftan, Bölge Adliye Mahkemesi’nce, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karar gerekçesinde, “WhatsApp” programı mesajlaşma dökümüne de dayanılmış ise de; bu döküm davalı işverence, davacı ile … arasındaki yazışmalara ilişkin olduğu iddia edilerek dosyaya sunulmuştur.

Anılan döküme karşı davacı vekilinin, gerçeğe aykırılık itirazı bulunmaktadır. Bu mesajlaşma yazışmalarına nasıl ulaşıldığı ve gerçeğe uygun olup olmadığı yönlerinden hukuka uygunluk denetimi yapılmasına elverişli bir delil ise dosya içeriğinde yoktur.

Anılan sebeplerle, eksik araştırma ve incelemeyle hüküm tesisi hatalı görülmüştür.

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/15058 Karar No: 2017/19466 Karar Tarihi: 30.11.2017

Davacı ve bir grup arkadaşı arasında internet ortamında kurulan grup üzerinde yapılan özel nitelikteki yazışmaların, onların izni dışında davalı şirketin yöneticileri tarafından özel gayret gösterilmek suretiyle öğrenilmesi ve öğrenilen bilgilerin yine ilgililerin izni dışında kullanılması ve bu bilgilere dayanılarak davacının iş akdinin feshedilmesi, fesih nedeni yapılan bilgilerin özel hayatın gizliliğinin ihlal edilerek elde edilmiş olması karşısında hukuka aykırı delile dayanmış olması nedeniyle feshin haklı kabul edilemeyeceği,

Kaldı ki fesih nedeni sayılan ve davacı tarafından yapılan yazışmaların içeriğine göre feshi haklı kılacak ağırlıkta da olmadığı değerlendirilmekle feshin haksız olduğu ve davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı, bilirkişi raporunda davacının hak ettiği alacak miktarlarının İş hukuku ilkeleri çerçevesinde usulünce ve gerekçeleri de belirtilerek gösterildiği, hesaplama yönteminin mahkememizce de benimsendiği, bilirkişinin tarafsızlığına ilişkin taraf vekillerince bir iddianın ortaya atılmadığı rapora yapılan eleştirilerin teknik boyutta kaldığı bu yönü ile mevcut raporun hüküm vermeye yeter nitelikte olduğu sonucuna varıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

4.4/5 - 73 Toplam Oy

Benzer Yazılar

2 Yorum. Yeni Yorum

 • Hamit altundağ
  2 Şubat 2022 16:20

  Merhaba
  işyerindeyken is telefonum işveren tarafından gasp edilerek başka firma çalışanıyla olan yazışmalarımi savcılığa suç duyurusunda bulunacağı şeklinde tehdit edildim bu yazışmalar delil olarak kabul edilir mi?

  Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü