1. Ana Sayfa
  2. Miras
  3. Miras Paylaşımı Davası Nedir ? Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır ?

Miras Paylaşımı Davası Nedir ? Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır ?

miras paylaşımı nasıl yapılır

Miras bırakanın vefatı üzerine kanuni ve atanmış mirasçılar kendi aralarında anlaşarak terekeyi paylaşabilirler. Mirasçıların terekenin paylaşımı üzerinde anlaşmaya varamamaları, kendi aralarında anlaşmaya yanaşmamaları veya anlaşma ile mirası paylaşmak istememeleri halinde ise mirasçılardan biri tarafından Miras Paylaşımı Davası açılması suretiyle mahkeme eliyle mirasın paylaşılmasını talep edebilir.

Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Her mirasçı, terekedeki belirli malların bölünmesini eğer bu mümkün değil ise satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. 

Miras Paylaşımında Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Miras Paylaşımında Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi

Her mirasçı miras kalan malın bölünmeye imkan vermemesi durumunda ortak malın satılarak satış bedelinden hakkını almak için mahkemeye başvurabilir. Satış bölünmesi mümkün olmayan mallar için son çaredir. Eğer mirasa konu mallar tüm mirasçılara bölünerek verilebilecek durumdaysa diğer mirasçıların satış yapılmasına itiraz edip etmediğine bakılarak satış yerine bölerek paylaşılmasına karar verilir.

Miras Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi ve Görevli ve Yetkili Mahkeme

Miras paylaşımı davasında görevli ve yetkili mahkeme miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Miras ortaklığı devam ettiği sürece miras paylaşımı davası açılabilir. Bu dava için bir zamanaşımı söz konusu değildir.

5/5 - 1 Toplam Oy

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü