1. Ana Sayfa
  2. Ceza
  3. Katalog Suçlar Nelerdir?

Katalog Suçlar Nelerdir?

katalog suçlar nelerdir

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suça denir. Özellikle tutuklama nedenleri, iletişim dinlenmesi, teknik takip gibi işlemler için katalog suçlar büyük önem taşır.

Katalog suçlara dair uygulanabilecek koruma tedbirleri Gözaltı, Tutuklama, Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma, Postada el koyma, Şirket yönetimi için kayyım tayini, İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, Teknik araçla izleme, Zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesidir.

Katalog Suçlar Nelerdir?

Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 hükmünde yer alır. İlgili maddede başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere farklı kanunlarda düzenlenmiş suçlardan hangilerinin tutuklamaya karine teşkil edeceği tek tek sayılmıştır.

Bu suçları bir tablo ile izah etmemiz gerekirse:

Katalog SuçKanun Maddesi
Soykırım Suçu ve Örgütlü İşlenmesi5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 76 ve m. 78
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi5237 sayılı TCK m. 77 ve m. 78
Göçmen Kaçakçılığı Suçu5237 sayılı TCK m. 79
İnsan Ticareti Suçu5237 sayılı TCK m.80
Kasten Öldürme Suçları5237 sayılı TCK m. 81, 82, 83
Silahla İşlenen Nitelikli Yaralama Suçu5237 sayılı TCK m. 86/3-e
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu5237 sayılı TCK m. 87
İşkence Suçu5237 sayılı TCK m. 94
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçu5237 sayılı TCK m. 95
Cinsel Saldırı Suçunun Basit Bedensel Temas ve Sarkıntılık Haricinde Kalan Kısmı5237 sayılı TCK m. 102
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu5237 sayılı TCK m. 103
Hırsızlık ve Nitelikli Suçu5237 sayılı TCK m. 141, 142
Yağma ve Nitelikli Yağma Suçu5237 sayılı TCK m. 148, 149
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu5237 sayılı TCK m. 188
Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu5237 sayılı TCK m. 220 (2, 7 ve 8. fıkralar hariç)
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak5237 sayılı TCK m. 302
Düşmanla İşbirliği Yapmak5237 sayılı TCK m. 303
Devlete Karşı Savaşa Tahrik5237 sayılı TCK m. 304
Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma5237 sayılı TCK m. 307
Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım5237 sayılı TCK m. 308
Anayasayı İhlal5237 sayılı TCK m. 309
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı5237 sayılı TCK m. 310
Yasama Organına Karşı Suç5237 sayılı TCK m. 311
Hükümete Karşı Suç5237 sayılı TCK m. 312
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan5237 sayılı TCK m. 313
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma5237 sayılı TCK m. 314
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütlere Silah Sağlama5237 sayılı TCK m. 315
Silah Kaçakçılığı Suçları6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun m. 12
Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Diğer Mensupları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 22/3
Yönetici Olsun veya Olmasın Bankanın Gerçek Kişi Ortakları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 22/4
Kaçakçılık Suçlarının Tamamı (Hapis Cezası Gerektirenler)4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ilgili maddeler
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Haksız Olarak Yurtdışına Çıkarma Suçu2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m. 68
İzinsiz Araştırma, Kazı ve Sondaj Suçu2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m. 74
Kasten Orman Yakma Suçu6831 sayılı Orman Kanunu madde 110/4
Devletin Güvenliğine Karşı Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Devlet Ormanı Yakma Suçu6831 sayılı Orman Kanunu madde 110/5
Tehlikeli Bazı Belirli Maddelerle veya Yüzünü Örtmek Suretiyle Toplantı ve Yürüyüşe Katılmak2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m. 33/1-a
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Sırasında Yasadışı Örgütlere Ait Bazı Belirli Simgeleri Kullanmak2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m. 33/1-b
Terör Örgütü Propagandasına Dönüştürülen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kimlik Gizlemek Amacıyla Yüzü Gizleme Suçu3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu m. 7/3
4.5/5 - 13 Toplam Oy

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü