1. Ana Sayfa
 2. Ceza
 3. 2022 Yılı Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

2022 Yılı Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

alkollü araç kullanma cezası ne kadar

Alkollü araç kullanmak son derece tehlikelidir.  Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, sürücünün dikkat ve reflekslerini zayıflatarak hem sürücünün hem de trafikteki başka kişilerin can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, ölümcül yaralanmalara ve kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle alkollü araç kullanmak kanunlar tarafından ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Ancak usul ve yasalara uygun olarak düzenlenmeyen alkollü araç kullanma cezasının iptali de mümkündür.

Bu yazımızda alkollü araç kullanma cezası hakkında bilgi vererek; alkollü araç kullanma cezasının iptali nasıl mümkündür?, Ehliyete ne kadar süreyle el konulur, Alkol promil sınırı nedir? 2022 Yılı Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? Alkolmetreye üflememe cezası ne kadardır? Ehliyetimi nasıl geri alırım? gibi birtakım sorularınızı cevaplayacağız.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Yasal Mevzuatıalkollü araç kullanma cezası

Karayolları Trafik Kanunu Madde 48-“Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”

Türk Ceza Kanunu Madde 179-“Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”

0,5 promil alkol sınırını aşan sürücü için idari para cezası ve ehliyete el koyma cezaları uygulanacak olup 1.00 promil alkol sınırını aşan sürücü için ise üç aydan iki yıla kadar hapis cezası süreci başlayacaktır.

2022 Yılı Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu Md. 48/5‘e göre 2022 yılı Cezaları;

 1. İlk kez alkollü araç kullanan kişi 1823 TL,
 2. İkinci kez alkollü araç kullanan kişi 2287 TL,
 3. Üçüncü kez alkollü araç kullanan kişi 3675 TL dir.

Kesilen para cezaları 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli şekilde ödenebilmektedir. 30 gün içerisinde ödenmediği takdirde faiz işleyip, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra yoluyla tahsil edilecektir. Para Cezasının taksitlendirilmesi mümkün olup Vergi Dairesine müracaat ederek 4 taksit yapılabilecektir.

Para cezasına maruz kalan sürücülerin 15 gün içerisinde cezaya itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazlara bakmakla görevli ve yetkili mahkemeler trafik cezasının uygulandığı yer Sulh Ceza Hakimlikleridir.

Adınıza yazılmış herhangi bir trafik cezası olup olmadığını,

 • E-devlet,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Alkollü Araç Kullanma Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?alkollü araç kullanma cezasının iptali

Alkolmetreyle alkollü olduğu tespit edilen sürücü cihazın yanlış ölçüm yaptığı, ölçüm esnasında alkollü olmadığı, cihazın bozuk olduğu gibi sebeplerle cezaya itiraz etme hakkına sahiptir. Ceza düzenlenen sürücü itiraz hakkını kullanmak istediği takdirde cezanın kesilmesinin hemen ardından hastaneye müracaat ederek kan vermelidir.

Bilimsel verilere göre alkol miktarı ortalama olarak saatte 0.15 promil azalmaktadır. Alkollü olduğu tespit edilerek ceza uygulanan sürücünün itirazında haklılığını ispatlayabilmesi için vakit kaybetmeden ilk birkaç saat içerisinde hastaneye müracaat ederek kan tahlili vermesi gereklidir.

Kandaki alkol miktarının saatte 0.15 promil azaldığı hesaplamasıyla kan tahlili raporu ile alkollü araç kullanma idari para cezası tutanağı arasındaki saat farkı dikkate alınacaktır.

Kan tahlili ile alkolmetrenin ölçtüğü alkol miktarının saatte 0,15 promil azalacak şekilde karşılaştırılmasında,  sürücünün cezanın kesildiği saatte ölçüm miktarı kadar alkollü olmasına bilimsel olarak imkân olmadığı veya Kan tahlilinde sürücünün kanında hiç alkol bulunamadığı durumlarda sürücünün cezanın kesildiği saatte alkollü olmadığı anlaşılacaktır.

Hakkında alkollü araç kullanma cezası düzenlenen sürücü 15 gün içerisinde cezanın kesildiği yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sunarak, Alkollü araç kullanma ve ehliyete el koyma cezasını iptal ettirebilir. İtiraz dilekçesinde haklılığınızı belgelemek açısından olayın sıcağı sıcağına alınmış kan tahlili raporu büyük önem arz etmektedir.

Trafik Cezasını Ödedikten Sonra İtiraz Edilir Mi?

Alkollü araç kullanmaktan dolayı idari para cezası uygulanmış sürücüler 15 gün içerisinde hem cezayı ödeyip hem de para cezasına itiraz edebilir. Mahkemeye yapacağı itirazında haklı bulunan sürücüler Cezanın iptal edilmesi halinde ödediği parayı geri iade alabilir. Alkollü Araç Kullanma Cezasına maruz kalınması durumunda hem cezaya itiraz etmek hem de 15 gün içerisinde indirimli ödeme imkânından faydalanmak sizlerin lehine olacaktır.

2022 Yılı Alkolmetreye Üflememe Cezası Ne Kadar?alkolmetreye üflememe cezası

Zaman zaman medyadaki haberlerde alkollü sürücülerin güvenlik kuvvetlerinin uzattığı alkolmetreye üflemeyerek güvenlik güçlerine zorlu dakikalar yaşattıklarına tanık olsak da bu davranışın aslında bir cezası vardır. Polis veya Jandarmanın alkol metreye üfle talimatına uymayan ve güçlük çıkaran sürücüler hakkında 9869 TL idari para cezası uygulanmakta, 2 yıl süreyle de ehliyetine el konulmaktadır.

Bu konuda sürücülerin bilinçli olması gereken husus hem alkolmetreye üflemediği için hem de alkollü olduğu için sürücüye iki kez ceza kesilemeyeceğidir. Polis veya Jandarmanın önce üflememekten ceza kesip sonra üflemeye rıza gösteren sürücüye alkollü olduğundan dolayı ikinci kez ceza kesmesi kanunlara aykırıdır.

Sürücü alkolmetreye üflemiş ve alkollü olduğu için idari para cezası uygulanmış ise alkolmetreye üflememekten dolayı ceza kesilmesi kanunlara aykırıdır. Bu kurala aykırı şekilde kesilen cezaların iptali mümkündür.

Alkollü Araç Kullanma Promil Sınırı Nedir?

Alkollü araç kullanma sınırı binek araçlar için 0,50 promildir. Bu sınırı aşan binek araç kullanıcıları hakkında ceza düzenlenecektir. 0,50 promil sınırı binek araç sürücüleri için uygulanmakta olup, binek araç dışı motorlu taşıt süren motosiklet, kamyonet, vs. araç kullanan sürücüler için alkol sınırı 0,20 promil olarak uygulanacaktır.

Ticari araç kullanan Taksi, Otobüs, Minibüs, Tır, Kamyon gibi ticari ve kamu hizmetinde çalışan araç sürücüleri için ise alkol sınırı 0 promildir. Bu sürücülerin az miktarda dahi alkol alma şansları bulunmamaktadır. Ayrıca alkollü araç kullanma cezası uygulanan ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgeleri de geçerliliğini yitirecektir.

Yukarıda belirtilen sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülere para cezası uygulanarak ehliyetlerine el konulacaktır.

Alkol durumu 1 promilin üzerinde olan sürücüler hakkında ise Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçu dolayısıyla adli soruşturma işlemi başlatılacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ehliyete El Koyma

Alkollü Araç Kullanan Sürücüye uygulanan para cezasına ek olarak sürücünün ehliyeti belirli süreyle geri alınır.

Karayolları Trafik Kanunu 48/5’e göre 2022 yılı Sürücü belgesine el Koyma Cezaları

 1. İlk kez alkollü araç kullanan kişinin ehliyeti 6 ay,
 2. İkinci kez alkollü araç kullanan kişinin ehliyeti 2 yıl,
 3. Üçüncü kez alkollü araç kullanan kişinin ehliyeti 5 yıl süreyle sürücü belgesi geri alınır.

Üçüncü defa ehliyetine el konulan kişi hakkında ayrıca 6 aydan az olmamak üzere hapis cezası uygulanır.

Ehliyetimi Nasıl Geri Alırım?

Ehliyetini geri almak isteyen sürücünün öncelikle trafik cezası borcu olmaması gereklidir. Bu nedenle borcu yoktur kağıdı sunması istenir. Ehliyeti 2 yıl süreyle geri alınmış sürücüler, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi almak zorundadır. Ehliyeti 5 yıl süreyle geri alınmış sürücüler ise psikoteknik testlerden geçmelidir.

Yukarıda belirttiğimiz ilk defasında 6 aylık, ikinci defasında 2 yıllık üçüncü defasında 5 yıllık süreleri doldurduğu takdirde veya trafik cezasına karşı yapmış olduğu itirazı mahkeme tarafından kabul edildiğinde en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne müracaat ederek ehliyetini geri alabilir.

Alkollü araç kullanma nedeniyle ceza kesilmiş ve ehliyetine el konulmuş kişiler hiç alkol almamış olabilir. Alkolmetrede ölçüm hatası bulunabilir. Alkolmetrede alkol görünmesine rağmen kan testinde hiç alkol bulunmayabilir. Her sürücü için bu koşullar değişiklik gösterebilir.

Hak kaybına uğramamanız için itiraz hakkınızı kullanırken muhakkak uzman bir avukatın tecrübelerinden faydalanmanız sizlerin lehine olacaktır. Alkollü araç kullanma cezasına itiraz, alkollü araç kullanma cezası iptali, Ehliyete el koyma cezası iptali konularında bize danışmaktan çekinmeyiniz.

4.4/5 - 89 Toplam Oy

Benzer Yazılar

47 Yorum. Yeni Yorum

 • 26/12/2021 tarihinde trafik kontrolünde 0.27 promil değeri ile cezaya maruz kaldım ehliyetim 6 ay lığına geri alındı ve 1339 TL para cezasına çarptırıldım,aracımı ticari değil ancak kamyonet ruhsatlı bu durumda itiraz edilebilir ve ehliyetimi geri alabilirmiyim desteğinize şimdiden teşekkür ederim

  Yanıtla
 • Filiz Olgunca
  6 Ocak 2022 21:51

  Merhabalar
  1.18 pr ile trafikte ehliyetime el koyuldu 1 kadeh rakı içtiğim için ve üzerinden 3 saat geçtiği için yola çıkmıştım ve 30 yıllık ehliyetimde ilk cezam.
  Karakolda tutanak tutuldu ve ceza kesilerek serbest bırakıldım sizin açıklamalarınızda ayrıca cezai işlem uygulandığını öğrendim henüz hakkımda açılan bir dava yok olay dün oldu. Süreç nasıl devam ediyor ya da ne yapmalıyım? Cevabınız için şimdiden tşkler

  Yanıtla
  • Konu hakkında detaylı bilgilendirme ücrete tabidir. Danışmanlık yüz yüze veya telefon üzerinden yapılabilmektedir.

   Yanıtla
  • Trafiği tehlikeye atma suçundan mahkeme olur ilk suç olduğundan ötürü hükmün açıklanması geri bırakılır yani birşey olmaz ilk defadan.bir daha aynı suçu işlerseniz önceki suçu hakim onaylar dikkat edin

   Yanıtla
 • Merhaba ticari araç ile alkol almadığım halde uygulama noktasında durduruldum ve alkol testi yaptılar ve 0.50 promil alkol çıktı ve ehliyetime el koydular akabinde 114 dk sonra hastahaneye gittim polisler tarafından bekletilerek araç sahibinin gelmesini istediler ruhsat sahibi geldi gitti ben hastahaneye gittim derken 114 dk lik bir süreç geçti ve ben kan testi verdim fakat kanımda 0.0 alkol çıktı bunun için ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim

  Yanıtla
 • Merhaba ben yeni çıkardım 18 günü bitmişti aday sürücü olarak geçiyorum
  6 ay ceza süresi bitince yeniden mi çıkaracam yoksa süresi bitince gerekli işlemleri yapıp geri aktifleştirebilecekmiyim.?
  E devlete= ceza iptal yazıyor

  Yanıtla
 • Merhaba Avukat Bey,05.02.2022 saat 18:14 de alkolmetrede 0.53 promil alkollü çıktım. Çok az alkol aldığımdan kan testi vermek istedim. Kendi imkânlarımla devlet hastanesine gidip hastane polisi refakatinde kan verdim çıkan sonuç 0.34 promil. Aradan gecen süre 37 dakika. İtirazımı sulh cezaya yaptım. Kararı bekliyorum. Sonuca dair yorumunuz nedir? Teşekkürler.

  Yanıtla
 • Abidin Arslan
  17 Şubat 2022 01:48

  İyi geceler saat 23.16 alkol kontrolünde 0.53 promil çıktı. Hastaneye saat 24.21 de kan verdim sonuçta 40 promil çıktı. İtiraz etsem sonuç ne olur. Teşekkür ederim.

  Yanıtla
 • Merhaba; 00:19 da alkol kontrolüne girdim alkol içmemden çok saat geçmesine rağmen 0.73 promil alkol çıktı. Polislere test yaptırmak istediğimde hastanede yaptırabileceğimi söylediler. Bu arada arabayı almaya gelmeleri ve yol üstünde hastanelerde durup testi yapıp yapmadıklarını sorduk fakat hiç biri yapmadı. Daha sonra şehir hastanesine gittim saat 02:19 da kan testimi yaptırdım ve 0,03 promil çıktı. her saat 0,15 promil düştüğüne göre benim aslında 0,33 promil çıkmış oluyor. Buna itiraz edebilir miyim. İtiraz ederken e nabızdan alınan belge geçerlimi yoksa hastaneden mi almam gerekiyor? E – nabız daki belgede sonuç saati yazdığı için 3 saat geçmiş gibi görülüyor. şimdiden cevabınız için teşekkürler

  Yanıtla
 • Merhaba 2 gün önce volswagen caddy aracımla 0.25 promil alkol tespit edildi ehliyetime el konuldu biraz araştırma yaptım aracım hususi yük nakli yazıyor mahkemeye versek hususi yazdığından kurtarma ihtimalimiz varmı tşk ederim araç özel şahsıma kullandığım araç

  Yanıtla
 • Park halindeki araçıma sağ arka tekerden girerek farklı bir araç çarptı . Diğer aracın sürücüsü 19 yaşında 2.38 promil alkollü. Aynı anda 2 park halindeki araca daha çarptı. Bu konu hakkında karşı tarafa maddi manevi ne yapabilirim?

  Yanıtla
  • Merhabalar, maalesef buradan ücretsiz soru yanıtlayamıyoruz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
  • Merhaba, benim alkolden ehliyetim alındı 6 aylığına ilk defa olduğu için. Günü geldi nasıl başvurup alabilirim başvuru yaparken herhangi bir evrak gereklimi acaba yoksa kimliğimiz yeterli oluyormu ? Teşekkürler

   Yanıtla
 • Merhabalar, daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 aylık ehliyetime geçici olarak el konuldu. sürenin bitmesine 1 ay kala ehliyetsiz olarak trafik denetlemesine takılıp ceza yedim. alkolsüz olduğum iin sadece tc me ceza yazdıklarını söylediler ve ehliyeti geri almama bir problem olmayacağını söyledşler. ben alkollü araç kullanma cezamı ödemiştim. şimdi 1 ay sonra ehliyetimi geri alabilmem için bu yeni yazılan cezayı ödemeden ehliyetimi alabilirmiyim. yoksa onu ödemeden almazmıyım ?

  Yanıtla
 • Furkan Bayson
  3 Nisan 2022 12:12

  Alkollü araç kullanmaktan ehliyetim alındı, 0,51 çıkmıştı.
  Ehliyetime el konulmuşken ,Alkolsüz araba kullanırken yakalanırsam, ehliyetsiz araba kullanma cezasına mı çarptırılıyorum ?
  Ayrıca ehliyetim iade edildikten sonra tekrar yakalanırsam 6 ay mı ceZA alıyorum yoksa 2 sene mi ? yani başa mı dönüyor?
  Ayrıca ehliyetime el konulmuşken alkollü araç kullanırken yakalanırsam ne oluyor?
  Teşekkürler

  Yanıtla
 • Ben 2. Kez alkollü yakalandım 1 yılın dolmasına 2 ay var.fakat kontejan doluluğundan bi türlü kayıt yaptıramadım südge ye.
  İlk bir yıl içinde o sınava basvuramazsam ne olur ehliyet iptal falanmı olur yada sınav için tarih yokmu ne zaman olursa ehliyeti almaya hakmı kazanırız.

  Yanıtla
 • merhabalar ben 2 çi kez ehliyetimi verdim bundan dolayı hapis cezası alırmıyım saygılar

  Yanıtla
 • Slm 19.04.2022 tarihinde kaza yaptım Ehliyet sınavını gectim fakat sürücü belgesini almadım ve 3.40 promil alkol çıktı kan tahlili yapılmadı ve ben 1 bira içmişdim kafamı çarptığım için sersemlemiş baygın halde beni hastane götürmek yerine nezarette aldılar kendime geldigimde kafamın soltarafında uyuşma boymumda ve belimde ağrı vardı ertesi gün hastaneye gittim tomografi çekildi sonuçlar temiz çıktı bana yazılan ceza 48/5 42/11 sürücü belgem iptal olurmu henüz belgemi almadım cezaya itraz edebilir miyim

  Yanıtla
 • Slm 19.04.2022 tarihinde kaza yaptım Ehliyet sınavını gectim fakat sürücü belgesini almadım ve 3.40 promil alkol çıktı kan tahlili yapılmadı ve ben 1 bira içmişdim kafamı çarptığım için sersemlemiş baygın halde beni hastane götürmek yerine nezarette aldılar kendime geldigimde kafamın soltarafında uyuşma boymumda ve belimde ağrı vardı ertesi gün hastaneye gittim tomografi çekildi sonuçlar temiz çıktı bana yazılan ceza 48/5 42/11 sürücü belgem iptal olurmu henüz belgemi almadım cezaya itraz edebilir miyim karşı araç sahibi şikayetçi olmasdı

  Yanıtla
 • Merhabalar.
  İki kez alkolden ehliyeti kaptırmış ve ehliyetini olmadığı halde 3. Kez alkollü şekilde trafiğe çıkmanın cezası nedir.

  Yanıtla
 • Merhabalar 0.58 alkollu çıktım bende kan testini vermeyi akıl edemedim ilk defa ceza yedim ceza ve ehliyetim alındı ehliyetimi alabilmem için 6 ay beklemek zorundamıyım baska yolu var mı?

  Yanıtla
 • merhabalar, alkolmetreye üflememekten ötürü ehliyetime 2 yıl el konuldu. daha önceden herhangi bir alkol cezam bulunmuyor. Bunun ile ilgili süre bitimini beklemeden bir şey yapılabilir mi? süre bittikten sonra tekrar kurs veya psikoteknik aşamaları gerçekleşecek mi? teşekkürler.

  Yanıtla
 • Suzan Gerdan
  8 Mayıs 2022 23:15

  Görümcemin 1,5 yıl önce alkollü iken alkolmetreye üflemediği için 2 yıl ehliyetine el kondu şu an 6 ay kaldı.Ancak bu arada tek yük de olsa araç kullanıyor yakalanırsa cezası ne olur?

  Yanıtla
 • merhabalar aday sürücüsüyüm. 22.10.2021 tarihinde 22.44 saatlerinde ehliyetime el konuldu 0.26 promil çıktı şehir hastanesinde 23.56 da kan verdim 0.05 cıktı yani ( 0 promil ) yürütme durdurma davası açtım fakat yürütme durdurma red edildi acaba mahkeme kararı ehliyetimi geri verir mi ?

  Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü